- Hvis fanger vil dø, skal de have lov til det

Krim imod øget sikkerhed i fængsler og arresthuse

AALBORG:Hvis den 27-årige iraker, som torsdag aften begik selvmord i Aalborg Arrest, virkelig havde lyst til at dø, så burde han ikke have været forhindret. Det mener advokat Claus Bonnez, formand for den kriminalpolitiske forening Krim, der blandt andet kæmper for de indsattes rettigheder i fængsler og arresthuse. - Efter Krims opfattelse er det ikke Kriminalforsorgens opgave at forhindre folk i at dø, hvis de gerne vil dø. Man kan selvmordssikre på mange måder - man kan sådan set bare binde den indsatte til en stol, så han ikke kan røre sig. Så kan han jo heller ikke begå selvmord, konstaterer Claus Bonnez som eksempel på, at man nemt kan tage alt for drastiske metoder i brug. - Det er mere vigtigt at prøve at give de indsatte en tilværelse, så de ikke har lyst til at dø, nævner Krim-advokaten. Står det til Claus Bonnez, bør Kriminalforsorgen derfor satse på at skabe helt andre omgangsformer bag tremmerne. Det kræver en ny slags ansatte, mener han. - Ansæt pædagoger - Fængselsbetjentene fokuserer for meget på den fysiske sikkerhed. Hvis jeg skal være lidt grov, er det måske fordi, de ikke rigtig kan andet. De har ikke kvalifikationerne til at omgås mennesker, der har det dårligt, for de er ikke pædagoger. Vi så gerne, at der kommer pædagogisk uddannet personale ind, siger Claus Bonnez. - Som det er nu, er der mange konflikter i fængsler og arresthuse, og mange indsatte har det rigtig dårligt. Det hænger efter vores opfattelse sammen med, at personalet i meget vidt omfang ikke ønsker kontakt med de indsatte. Det går også den anden vej, altså at de indsatte ikke ønsker kontakt, men i høj grad er det personalet, der ikke plejer særlig meget omgang med de indsatte. - Og det er skidt. De indsatte med tunge problemer har brug for professionel støtte og nogle personer, som kan værne om dem og engagere sig i deres forhold, siger han.