¿Hvis man ikke dur til andet¿

Samfundet klarer sig ikke uden håndværkere

AALBORG:Der er andet end universitetsuddannelser, der dur, mener formanden for Aalborg Håndværkerforening, Svend Aage Suhr. Efter hans opfattelse er der kun Aalborg Universitet i hovedet på de fleste, når man snakker uddannelse i Aalborg. Foreningen indleder derfor nu et samarbejde med Håndværksrådet. Skal vi fortsat kunne køre i vore biler, benytte fly og gå til frisør, skal der håndværkere til. Håndværksfagene skal gøres bedre kendt blandt de unge, som, erfaringen viser, ved for lidt om muligheder og uddannelser, og at de er med løn. Man vil nu forsøge at få information ud både til de unge, til lærerne og til forældrene. Gæstelærere Opgaven skal løses af gæstelærere, som folkeskolerne kan trække på. Man er opmærksom på, at det tidligere har været benyttet og under en vis modstand fra skolerne på grund af løntimer, de faste lærere mistede. Det skal imidlertid prøves igen. Håndværksrådet undersøgte forrige efterår erhvervsuddannelsernes image. Konklusionen blev, at virksomhederne godt ved, at det i fremtiden vil være vigtigere end nogen sinde at kommunikere med de unge på en ny måde for at fange deres interesse. Undersøgelsen viser imidlertid også, at uddannelsernes image er blevet bedre i løbet af de seneste 10 år. Flere peger på, at de gunstige konjunkturer har gjort det mere attraktivt at blive faglært. Til gengæld mener en fjerdedel af virksomhedsindehaverne, at erhvervsuddannelsernes image er blevet ringere. Bedre oplysning Om årsagerne hedder det: ¿at folkeskolen er bygget op om gymnasial videreuddannelse. Håndværker er noget, man bliver, hvis man ikke dur til andet.¿ ¿at folkeskolen ikke gør nok for oplysning om erhvervsuddannelserne, muligvis fordi lærerne ikke ved nok.¿