EMNER

Hvis spær ikke holder

? Hej Poul Erik! Jeg er i gang med at bygge et dobbelthus. Desværre valgte jeg at bruge en ¿sort¿ arkitekt. Det viste sig nemlig, at han sprang fra, ligesom der skulle hentes tilbud fra de forskellige håndværkere. Det har jeg så selv klaret, og indtil videre er det gået godt. Tømrermesteren har indregnet at lave opstartsmøde i sit tilbud og koordinering af håndværkere med hensyn til den tidsplan vi alle i fællesskab har lagt. Mandag 10. december, blev der rejst spær. Jeg var selv til stede på pladsen det meste af tiden. Der var leveret to slags spær, hvilket jeg fandt ud af, da tømrerne startede med de forkerte. Det ene hold spær var beregnet til hvor der går en karnap 1,5 meter ud og er ca. fire meter bred. De andre er forstærkede, da de er fritragende halvanden meter ud som overdækket terrasse. På en af tegningerne som hedder snit A-A står: ¿Gitterspær med 25 graders taghældning, afstand 100 cm midte/midte. Dimensioneres af spærfabrik.¿ Et andet sted på samme tegning står der: ¿Fritudragende spær over terrasse.¿ Da tømrerne så er færdige med at rejse spær, står vi og sludrer over en øl, og så spørger jeg om det virkelig kan passe, at de spær (jeg synes nemlig de ser lidt klejne ud) kan bære taget ud over terrassen uden understøtning. De svarede, at de bare var sendt op for at rejse spærene, det andet havde de ingen forstand på. Heldigvis kom mester selv, og jeg spurgte selvfølgelig igen, om det virkelig kan bære sig selv. Så grinte han og sagde, at det må vi håbe for spærfabrikken, ellers bliver det en dyr en for dem, og så forklarede han mig, hvordan spærrerne der er fritudragende er forstærket. UNDSKYLD en lang historie, men jeg følte det skulle med, så her er spørgsmålet. Hvis nu, vi siger, at de fritudragende spær ikke kan bære taget, så det kommer til at hænge nu eller senere, hvad gør jeg så? Hvem er ansvarlig ? Kan man regne med, at en spærfabrik har den nødvendige ekspertise til sådanne udregninger. Jeg skal iøvrigt oplyse at tømrerfirmaet er et gammelt velrenommeret firma, som jeg har tillid til, men alligevel, hvis nu? Anonym ! Hej anonym. Du skal da ikke undskylde for den lange historie, det giver mig kun bedre mulighed for at give dig et svar du kan bruge til noget. Ja, du har jo opdaget, at det ikke altid er så klogt at anvende ¿sorte¿ rådgivere eller håndværkere for den sags skyld. Da du ikke skriver noget om det, går jeg udfra, at du ikke har haft en ingeniør til at lave beregningerne for dig. Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål se, hvordan du har entreret ( hvordan aftalerne er )med dine håndværkere, men umiddelbart ser det ud til, at det er fagentrepriser hvor du har hyret tømrermesteren til at styre tidsplanen. Jeg går ud fra, at du har lavet skriftlige aftaler med de forskellige håndværkere. Med en skriftlig aftale med tømrermesteren, er det ham der overfor dig, er ansvarlig for at spærrene er dimensioneret korrekt i henhold til de gældende tegninger. Spærfabrikkerne har al den ekspertise der nødvendig for at foretage de nødvendige beregninger, og det er helt normalt, at det er dem der laver dem. Men, for der et men, de kan jo kun lave beregningerne ud fra de oplysninger de får, så hvis for eksempel tegningerne ikke er korrekte eller tømrermesteren ikke har givet spærfabrikken alle tilgængelige oplysninger, så er det ikke spærfabrikkens ansvar. Det korte af det lange er altså, at den der har ansvaret overfor dig er tømrermesteren. Jeg håber det var svar nok, ellers er du meget velkommen til at vende tilbage med yderligere spørgsmål. Poul Erik Marcussen