Hvis væggene kunne tale

BRØNDERSLEV:1871 var året, da Brønderslev Kro langsomt forsvandt ud af den lokale historie. Inden da havde små bidder af Danmarkshistorien efterladt sig på kroens vægge. Indenfor og udenfor. Her skabtes et af landets største kreaturmarkeder, og her kom fremtiden på besøg, da ”dampelefanten” stoppede ved kroen. Efter 1871 rummer lokalhistorisk arkiv ud over én begivenhed næsten intet om kroen. Hvorfor det er, kommer vi tilbage til. Først skal vi tilbage til en tid, da ordet demokrati endnu ikke fandtes i Grundloven. Historien om kroen begynder nemlig fire år inden, spisestedet selv blev bygget. I 1832 blev hovedlandevejen mellem Nørresundby og Hjørring bygget. Vejen gik uden om det daværende Brønderslev, og langs den nye vej kom også Niels Bjørnstrup Christensen. Han så potentiale i stedet og i 1836 lod han Brønderslev Kro bygge. Bag ved kroen begyndte frie markeder at opstå. Stedets ejer havde set rigtigt i kroens beliggenhed. Snart sygnede andre nærliggende markeder hen eller flyttede til Brønderslev Kro. Markedet blev ved med at vokse uanfægtet af Danmarks første frie valg. Da var Brønderslev Marked uaftoriseret, men snart overgik dette landets autoriserede markeder. I 1861 blev stedet dog autoriseret og var nu så stor, at det var med til sætte landspriserne på kreature. Året efter blev også skelsættende. 1. september 1862 fik købmand i Frederikshavn E.C.C. Christiansen lov til at køre med det vejlokomotiv, der i folkemunde kom til at hedde ”dampelefanten”. Lokomotivet måtte dog ikke køre om natten og farten ikke være større end to mil i timen. 38 passagerer og flere ton last kunne den klare. Hvad den ikke kunne klare var datidens veje. Flere gange kørte den fast, og motoren endte med at brænde helt sammen. Inden da blev de uheldige passagerer på ‘dampelefanten’ tvunget til at overnatte på Brønderslev Kro, da maskinen løb tør for kul. Ni år efter kom enden på Brønderslev Kro’s betydning på byens udvikling: Jernbanen kom til byen. Med ét lå kroen i udkanten af byen og hovedlandevejens betydning var kraftigt reduceret. I 1921 flyttede også markedet ind til byen. Dog skal 1886 nævnes, da ”Slaget ved Brønderslev” blev udkæmpet på markedspladsen ved kroen. Efter et politisk møde kæmpede borgerne mod Estrups forhadte gendarmer. Slaget er afbilledet i form af et maleri på kroen.