Lokalpolitik

- Hvis vi bare fik lov at stemme

To borgere i Bælum har protesteret til indenrigsministeren

BÆLUM:"Vi er ikke tilfredse med Skørping Kommunes politikeres beslutning om en sammenlægning med Nørager og Støvring Kommuner, og vil derfor gerne have politikernes beslutning omstødt og afløst af en folkeafstemning i lokalområdet. Beslutningen om sammenlægning af Nørager/Skørping/Støvring kommuner er sket meget udemokratisk og helt uden hensyntagen til borgerne i lokalsamfundets ønsker." Sådan lyder indledningen til et brev, som indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har modtaget fra Bælum her mellem jul og nytår. Det er Søren Jørgensen og Morten Laursen, der har skrevet under på brevet, som er en opfølgning på den protest, de to i sidste øjeblik har forsøgt at fremføre fra den østlige del af Skørping Kommune. Inden 31. december skulle kommunerne tilkendegive, hvis de havde fundet sammen i nye storkommuner, og det har Skørping som bekendt med Nørager og Støvring som partnere. Søren Jørgensen og Morten Laursen fra Bælum har imidlertid forsøgt at fremføre ønsket om "en lykkelig skilsmisse" fra Skørping ved samme lejlighed, og de to så hellere, at Bælum-Solbjerg blev indlemmet i den nye fjordkommune sammen med Hadsund. Imidlertid har det ikke vist sig som et massivt folkeligt krav fra den østlige del af kommunen, erkender Søren Jørgensen: - Vi har fået mange opfordringer til at skrive brevet og sende det af sted. Men det skuffer mig også lidt, at der ikke er flere, der ville gøre noget ved det her. Men der skal selvfølgelig også meget til, før man rejser sig fra sofaen. Der er således ingen, der har givet sig til at samle underskrifter for en folkeafstemning i Bælum-området, og da flere byrådsmedlemmer trods det forsøgte at sætte et forslag om afstemning på byrådets dagsorden 8. december, blev debatten også kun fulgt til dørs af en lille håndfuld mennesker fra Bælum. Men nytter det så noget med brevet til ministeren? - Næ, siger Søren Jørgensen rent ud. - Jeg tror, at løbet er kørt, med mindre ministeren vil noget andet. Men vi vil gerne have ministerens svar. Morten Laursen og Søren Jørgensen mener ikke, at borgerne er inddraget tilstrækkeligt i processen. - Det kan godt være, at en afstemning ville sige noget andet end det, jeg mener, men det er det, at vi aldrig er blevet spurgt, der forarger os meget. De lokale politikere siger højt og flot, at vi nok skal få en afstemning, men når det kommer til stykket, vil de selv bestemme alligevel, siger Søren Jørgensen. At være brændt inde med en anden holdning til den nye Rebild Kommune kunne måske være et udgangspunkt for at danne en lokal liste til valget næste efterår. - Der er flere, der har spurgt mig, om jeg ikke ville stille op, men det er nu ikke noget for mig, siger Søren Jørgensen.