Hvor arrogant af politikere at svigte de ældre

MØDEAFTALER:Det kommer ikke som nogen overraskelse, at vi som pensionister ikke har den store bevågenhed fra politikerne på Christiansborg. Men at vi er prioriteret så lavt, at regeringspartierne V og K ikke møder op, når der er aftalt møde med Ældremobiliseringen er simpelthen for dårligt. Jeg vil tillade mig at kalde det arrogant. Men det var situationen, da der i forrige måned blev afholdt møde mellem de politiske partier, som er repræsenteret på Christiansborg og Ældremobiliseringen. Der var ingen repræsentanter fra de to regeringspartier. Heller ikke Liberal Alliance kom til mødet, som var indkaldt med henblik på en drøftelse om Satspuljens anvendelse. De fem partier Radikale, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF var repræsenteret. Fhv. minister Ivar Nørgård, som er medlem af Ældremobiliseringen og på gruppens vegne kritiserede fordelingen af Satspuljemidlerne. Ældregruppen er den største gruppe på overførselsindkomst og dermed storyder til puljen. De seneste fem år er kun mellem et og otte procent anvendt til projekter for ældre. Ældrebefolkningen udgør mindst 15 procent af den samlede befolkningen, altså en meget skæv fordeling af midlerne. Der blev påpeget at politikerne benytter puljen til at betale lovbundne udgifter sådanne udgifter skal på finansloven og ikke betales af Satspuljemidler pointerede Ivar Nørgård. Christiansborgpolitikerne lovede at se nærmere på fordelingen af puljemidlerne, men der blev ikke lovet flere penge til projekter for ældrebefolkningen. Stigende priser på næsten alt, hvad der er nødvendigt i det daglige forbrug, gør tilsyneladende ikke indtryk på politikerne på Christansborg. Ældrebefolkningen er en generation, som i høj grad har været med til at opbygge det velfærdsamfund, vi trods alt har i Danmark. Jeg må endnu engang gøre opmærksom på, at jeg er af den formening, at politikerne på Christiansborg er valgt for hele befolkningen. Man får efterhånden det indtryk, at for at blive hørt skal man møde op til demonstrationer og protesttog - en udvikling, som jeg ikke er tilhænger af. Men når der er aftalt møder som i ovenstående tilfælde, og man oplever, at regeringspartierne ikke engang møder op - det er simpelthen for dårligt.