Hvor asocial

De fleste sparebestræbelser har en tendens til bare at give bolden videre, uden at noget reelt er opnået. Som eksempel skal anføres omlægningen af biblioteksafgiften til forfatterne, som tilgodeser de skønlitterære på bekostning af de faglige skrivere. To af undertegnedes bekendte med en stor fagproduktion bag sig er på grund af omlægningen sat så meget ned i indtægt, at de må til at se sig om efter et deltidsjob. Da de er højt kvalificerede, vil de næppe have svært ved at finde et job, og det betyder forringede muligheder for to andre ledige. Andre kan komme med lignende eksempler fra andre erhvervsgrupper på regeringens inkonsekvente og asociale tiltag. I mange tilfælde foretager regeringen sig ikke andet end at rokere rundt på problemerne uden at løse dem. Men det sidste kræver selvfølgelig en tænketank, og den kan være svær at opdrive til et så lidet flatterende formål. Martin Elmer forfatter, Avenida Carlota Alessandri 131 Edificio El Rocio apto. A y B Torremolinos, Spanien berg@jjpco.com

Forsiden