Hvor blev Bangsbo Freja af?

] Klubben udeblev fra et møde hvor man skulle tale om en eventuel sammenlægning af ynglingeafdelingerne ]

Fodbold 5. juni 2003 08:00

FREDERIKSHAVN: Et gammelt nag til FfI kan måske være årsag til, at Bangsbo Freja har valgt at vende ryggen til kommunens andre fodboldklubber, som gerne ser en sammenlægning af klubbernes ynglingeafdelinger. Fodboldsporten har store problemer med at fastholde spillerne i ynglingetiden. Det betyder, at der rundt i klubberne kun er få spillere til rådighed, når der trænes og spilles kampe, og på længere sigt vil det svække hele grundlaget for divisionsfodbold i området. FfI havde derfor fået idéen til en sammenlægning af ynglingeafdelingerne, organiseret som en selvstændig afdeling med eget navn og spilledragt, og havde derfor indkaldt til et formøde, hvor alle kunne frermkomme med idéer og derefter diskutere fordele og ulemper. Ud over FfI valgte Kvissel, Ravnshøj og Strandby/Elling at møde op, hvorimod Bangsbo Frejasom eneste klub brillerede ved deres fravær. - Nu er det selvfølgelig frivilligt om man kan se fordelene ved at være med, men det vil efter min mening have været mest fornuftigt at alle havde deltaget, men sådan blev det desværre ikke, siger bestyrelsesmedlem Jesper Larsen fra FfI. - Der var en utrolig positiv stemning på mødet omkring tankerne om sammenlægning, og vi fik talt om mange relevante ting, som vi nu går tilbage til klubberne med. Vi har nu nedsat en styregruppe som arbejder videre med emnet, og så mødes vi igen om 14 dage. - Ynglingene har dårlige betingelser, og vi kan se at de bliver brugt utidigt i seniorafdelingerne. Det tror jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på, og derfor vil vi sammen arbejde på at optimere deres træning og kampe, så de fastholdes indenfor sporten, slutter Jesper Larsen. Såvidt NORDJYSKE erfarer, skyldes Bangsbo Freja's fravær, at der ligger et gammelt nag til FfI som grund for klubbens fravær, og hvis det skal lykkes for de andre klubber i området at indlemme Bangsbo Freja i planerne, vil det uden tvivl kræve en del diplomati i de nærmeste dage. ]bob]

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...