Lokalpolitik

Hvor blev borgmesteren af?

BUDGET 2009: I læserbrev torsdag 16. oktober 2008 har kommunaldirektør Søren Steensen, valgt at svare på et læserbrev til borgmesteren ved Brønderslev Kommune. Søren Steensen svarer med et usædvanligt hårdt ordvalg, hvor ord som misbrug og fejlfortolkning skinner lysende klart. Kommunaldirektøren fører dog ikke noget bevis for disse ords berettigelse. Kommunaldirektøren har vist sendt sin humor på weekend og ferie hele året. Til læsernes orientering kan jeg oplyse, at den statistik jeg refererer til er baseret på Brønderslev Kommunes egne lønoplysninger og udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Som almindelig borger i kommunen, må man derfor kunne gå ud fra at statistikken er i orden. Kommunaldirektøren oplyser, at det ikke er korrekt, at der er kommet flere i den øverste ledelse som statistikken viser. Han oplyser derimod, at der er to afdelingsledere der først fik deres endelige lønindplacering forhandlet færdig i løbet at 2007 og teknisk er indplaceret i denne kategori. Jamen, jamen, Søren Steensen, hermed bekræfter du jo netop, at det er korrekt at statistikken viser en udvidelse af gruppen på chefløn fra 2007 til 2008. Du forholder dig derfor ikke realistisk til det der er sket. Nemlig at der som du jo selv bekræfter, vitterligt er blevet flere chefer på chefløn, for man indplacerer vel ikke frontpersonale i chef-kategorien. Der er altså hverken tale om misbrug eller fejlfortolkning fra min side. Man kan vel heller ikke tænke sig at skatteudskrive meromkostninger før udgifterne er en realitet. Kommunaldirektøren skriver også, at jeg har skrevet, ”at antallet af ansatte i administrationen er steget”. Hvis kommunaldirektøren ellers vil læse det, jeg har skrevet, så står der ikke noget herom. Det jeg har skrevet, er at statistikken viser, at kommunens samlede personaleforbrug er steget i perioden maj 2007 til maj 2008. Denne bemærkning har kommunaldirektøren derfor helt klart fejlfortolket. At man efterfølgende reducerer personaleforbruget i 2009 budgettet, har heller ikke noget at gøre med min sammenligning i læserbrevet. Den går jo på en sammenligning af udviklingen maj måned 2007 med maj måned 2008. Kommunaldirektøren vil gerne sammenligne med andre kommuner. Hvis man ser på Frederikshavn Kommune, viser statistikken at der i denne periode ikke har været en udvidelse i gruppen af chefer. Derimod er der tale om et fald på én person i gruppen af forvaltningschefer. Kommunaldirektøren forsøger også at forklare stigningen i det samlede antal medarbejdere med en henvisning til den landsomfattende strejke. Her er det interessant at iagttage, at den samme statistik for Hjørring og Frederikshavn kommuner på de samme måneder viser et fald i den samlede medarbejderstab. Hjørring har et fald fra 5.124 personer i maj 2007 til 4.760 personer i maj 2008. Frederikshavn har et fald fra 5.027 personer i maj 2007 til 4.988 personer i maj 2008. Disse Kommuner har åbenbart været mere kreative, og har jo som bekendt heller ikke forhøjet skatten. Det der er interessant for skatteborgerne og den offentlige debat, er om man kan have tillid til den statistik, der er offentlig tilgængelig, og på den baggrund få en debat uden mistillid og andre undertoner. Kommunaldirektør Søren Steensen blander sig på en uheldig måde i en debat, der var rettet mod en anden person, nemlig borgmesteren. Borgmesteren har ikke svaret, men Søren Steensens svar kan nærmest tolkes som et uheldigt forsøg på at lægge låg på den offentlige debat, ved at miskreditere på en særdeles arrogant, skammelig og debatkvælende måde. Statistikken er dannet ved hjælp af dine egne oplysninger Søren Steensen - hvis ikke borgerne i kommunen skal kunne stole på tallene, hvad kan vi så stole på? Kommunaldirektøren har jo det administrative ansvar for at tallene passer. Hr. Søren Steensen, hvis man læser statistikken som du læser den, er det da klart, at der altid vil være overskridelser i budgettet i Brønderslev- det har vi jo så også set blev tilfældet. Når statistikken viser en udvidelse af personaletallet, så er der en udvidelse. At påstå det modsatte er lige så langt fra virkeligheden som at påstå, der er 25 timer i døgnet, weekend hele ugen, og ferie hele året i Brønderslev kommune. Det er fantastisk at man med de beskæringer, der er foretaget, samtidig ser sig nødsaget til at hæve skatteprocenten, så man nu ender blandt de tre højeste af de 98 kommuner. Stræber man efter guldet, nu man allerede har tredjepladsen. Vel at mærke på bekostning af besparelser på unge- og ældreområdet.