Hvor blev de syge af?

Flere end 70.000 ældre patienter oplevede sidste år at ligge på en hospitalsgang, fordi der ikke var plads i en sygestue, sådan skriver "Dagens Medicin" 14.5. 2010.

Videre oplyses det i artiklen, at hver femte af de ca. 369.000 årlige patienter oplever der ikke er plads på sygestuerne, og de derfor må ligge enten på gangene eller i overfyldte stuer. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup kalder det grotesk og opfordrer til, at så mange af opgaverne løses udenfor sygehusene, og man skal undgå indlæggelse. På disse oplysninger forespørges regionsrådsformand Ulla Astman (S) som formand for De Danske Regioners Sundhedsudvalg om selve problemstillingen. Og til dette svarer U.A., at hun erkender presset på de medicinske afdelingers stuer er for stort, men der er ingen billig løsning på problemet. Direkte citat: "Der bliver flere ældre og flere kroniske syge, så det bliver nødvendigt at udbygge med flere medicinske afdelinger på sygehusene, samtidig med at tilbuddene oprustes uden for sygehusene", siger hun til avisen. For lidt mere end et halvt år siden erkender Ulla Astman (S) altså et stærkt pres på de medicinske afdelinger, samtidig med hun mener det bliver nødvendigt at udbygge med flere medicinske afdelinger på sygehusene. Jeg skal lade det være usagt, om journalisten skulle have citeret U.A. forkert, men det kan ikke undgå, at jeg til regionsrådsmødet (8.2.) forsøger at få et svar på disse udtalelser af regionsrådsformanden i forbindelse med lukningen af et helt sengeafsnit på Dronninglund Sygehus - i alt 24 senge. Hvad er der dog sket med de ældre og de kroniske syge? Der må jo på én eller anden måde være kommet færre, og så bare på et halvt år! Overbelægningerne på Aalborg Sygehus forklarer ikke, at opgaverne indenfor det sidste halve år skulle være blevet løst andet sted. Men hvad er der så sket fra at UA i maj 2010 ligefrem vil bygge flere sengeafdelinger på grund af enormt pres, til nu at kunne lukke hele sengeafdelinger i stedet for, så må der være sket noget fantastisk! Jeg tror ikke på forklaringen skyldes, at vi på et halvt år har omlagt så mange medicinske behandlinger til ambulante behandlinger. Jeg tror nærmere forklaringen skal ligge i langsomt snigende strukturændringer af vores sygehusmatrikler, som åbenbart ikke tåler dagens lys. Da undersøgelser viser der stadig placeres ældre mennesker på gangene, fristes jeg til, sammen med Hans Edvard Nørregård-Nielsen, at undre mig dybt. Som han er citeret for at have sagt i sin seneste bog: "Jeg er endnu ikke nået til vejs ende med mit forsøg på at forstå, hvorfor lægevidenskaben har anvendt så mange ressourcer på at gøre folk gamle, når samfundet så åbenlyst ikke bryder sig om gamle folk".