Lokalpolitik

Hvor blev dialogen om Nellemanns Have af?

MILJØ:For at kunne føre en meningsfuld samtale må begge parter have respekt for den andens synspunkter og svare på den andens spørgsmål. Men i tilfældet Nellemanss Have er det også vigtigt, at parterne har de samme informationer. Vil Du, Birgit Hansen, medlem af byrådet i Sæby Kommune, sikre, at støtteforeningen får tilgang til de fundatser, som er grundlaget for diskussionen? Vil Du også være behjælpelig i fremskaffelsen af fondens budget og regnskaber? Jeg vil også gerne vide, hvordan Du stiller dig til Naturbeskyttelseslovens kapitel 2, paragaf 15-19, som handler om beskyttelseslinier. Det kan oplyses, at afstanden fra Sæbygårdsskov til den påtænkte bebyggelse er langt under de påbudte 300 meter, faktisk 120 meter. Jeg har også følgende spørgsmål? 1. Hvad bliver de 60.000 kroner brugt til hvert år? 2. Hvorfor vil Hans Krarup Olsen ikke give offentligheden indsigt i fundatserne og regnskaberne? 3. Hvordan forvalter Fonden Nellemann-familiens ønsker og intentioner til havens fremtid? 4. Hvorfor er byrådet så forhippede på at ødelægge dette naturområde? 5. Hvorfor mælker byrådet fonden for penge? Med ønsket om fortsat dialog.