Hvor blev køreplansdebatten af?

TOG:I weekenden skifter bl.a. DSB og Nordjyske Jernbaner til nye køreplaner, der er gyldige frem til 2005. Da serviceforringelserne i Vendsyssel blev kendt for nogle måneder siden, kom nogle af Nord-Vendsyssels politikere straks på banen med kritik, men set med mine øjne, så blev det kun til et lille "bjæf". Hvad skete der egentlig? Samtidig (og senere) har Nordjyske Jernbaner været i gang med at fortælle os i Nord-Vendsyssel hvor meget bedre det nu blev med forbindelserne i Hjørring mellem Hirtshalsbanen og DSB. Men det blev jo ikke bedre, f.eks. om morgenen, vel? DSB har været på banen med, at de ikke forventer, at de mister passagerer, uagtet at det kommer til at tage længer tid at tage toget til Aalborg. Jeg ved derfor ikke, om dette er et åbent brev til politikerne, til Nordjyske Jernbaner eller til DSB. Men i mine øjne har alle disse involverede parter svigtet pendlerne fra specielt den nordvestlige del af amtet. Nogle af os skal pendle til arbejde i Aalborg. Politikerne vil gerne, at vi skal bruge kollektiv trafik, og ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er jeg tilbøjelig til at være enig - hvis det teknisk er muligt. Jeg er bosat i Tornby (i Hirtshals Kommune) og skal møde i Aalborg kl. 8.00. Som situationen er nu før køreplanskiftet, så kan jeg tage toget hele vejen fra Tornby via Hjørring og være der kl. 7.43, d.v.s. i god tid før jeg skal møde. Efter køreplanskiftet har jeg nu to muligheder, hvis jeg vil med hele vejen, og den ene mulighed gør, at jeg kan være der kl. 07.19, dvs. at jeg kan møde ca. 40 minutter før for at være der til tiden. Der går 40 minutter af min fritid. Den anden mulighed er, at jeg kan ankomme Aalborg kl. 8.19, d.v.s. at jeg så kommer for sent, og det er jeg da sikker på, at min arbejdsgiver ikke synes er en god idé, da mit firma skal servicere kunder fra kl. 8.00. Endnu mere "grotesk" er det dog set med mine øjne, at der findes et tog fra Tornby, der ankommer Hjørring kl. 7.04, samtidig med, at der afgår et tog fra Hjørring til Aalborg kl. 7.00 (der er i Aalborg kl. 7.45). Hvor blev de nye tider af, med korresponderende tog i Hjørring? Den gælder vist ikke, hvis man skal nå sit arbejde om morgenen. Når vi så samtidig ved, at køreplanen også er forringet med længer transporttid om eftermiddagen, når folk skal hjem, hvad er så det gode med de nye køreplaner? Hvor blev diskussionen af - f.eks. hvor er vores politikere? Opgiver de bare sådan på forhånd - på vores vegne? Et andet aspekt i debatten må jo også gå på arbejdskraftens mobilitet, og hvor vigtigt det er, at vi er fleksible også m.h.t. den geografiske placering af vores arbejdsplads. Så må jo et af kravene være, at den del af vores hverdag der drejer sig om transport til og fra skal tilrettelægges bedst muligt, og det må da være et politisk spørgsmål. "Heldigvis" har vi nu fået motorvej gennem snart hele Vendsyssel. Så i stedet for at vise samfundssind og bruge den kollektive trafik, så opfordrer den nye køreplan til, at pendlere fra Nordvest-Vendsyssel tager bilen, hvis vi skal opfylde vores forpligtelser overfor vores arbejdsgivere i Aalborg. Den kan da ikke være rigtig, vel? På den anden side har motorvejen gjort, at det er væsentlig hurtigere i egen bil fra Tornby til Aalborg end med tog, så det gør måske ikke noget, at jeg bliver mere "egoistisk" - og hver dag. Men man kan undre sig over, at det skal være sådan, ikke?