Hvor blev lægeetik af?

I et indlæg i NORDJYSKE retter overlæge Karen Tilma (9.2.) et voldsomt angreb på mig for at hænge en yngre læge ud i pressen, fordi denne "på smukkeste vis har levet op til Lægeforeningens etiske regler om at ytre sig". Jeg må nok sige, at dette læserbrev ryster mig noget.

Det ryster mig, at en børnelæge kan være stolt over, at en yngre læge misbruger et konkret eksempel, der er genkendelig i lokalområdet. Og at en børnelæge end ikke er blevet påvirket af, at det ulykkeligt ramte ægtepar har sagt fra overfor dette misbrug af deres tragiske oplevelse. Tegner Karen Tilma Lægeforeningen i denne sag, ja, så er der vist voldsom grund til, at foreningen får kigget sine etiske retningslinjer efter i sømmene? Jeg forstår ikke, at Karen Tilma kan få det til at være foreneligt med etikken i lægestandens kollegiale regler § 2 stk. 3 som siger: "Ved fremsættelse af kritik af en kollegas lægelige virksomhed bør kritikken udformes på en sådan måde, at kritikken ikke skaber unødig utryghed eller mistillid hos patienter, pårørende eller i offentligheden. En læge bør derfor i almindelighed ikke overfor patienter og disses pårørende fremkomme med nedsættende udtalelser om en kollegas faglige kvalifikationer." Så spørgsmålet til lægestanden er: Gælder den etik og det hensyn der ligger heri, kun hvis der er tale om kollegaer?Karen Tilma laver jo den klassiske ønsketænkningsmanøvre, nemlig at gå ud fra, at fordi en tilfældig standsforening, som Lægeforeningen jo er, i sine vedtægter skriver, at man som medlem har pligt til at ytre sig - ja så er man dermed også immun og hævet over lovgivning og almindelig anstændighed, uanset hvor meget vrøvl man får sagt under dette dække.Mit hovedsynspunkt i lørdagsavisen var det enkle, at også læger er forpligtet til at sige sandheden, når de ytrer sig i kraft af deres job som læge på vore sygehuse. Det gjorde den pågældende læge ikke, da han udtalte sig i TV Nord. Karen Tilma gør et stort nummer ud af, at "afsløre", at Fødeklinikken i Frederikshavn er jordemoderledet, og der ikke er lægelig bistand til rådighed. Så har man hørt det med! Jeg kan kun foreslå Karen Tilma at læse den pjece, som sendes til alle gravide i Vendsyssel, hvor det med endog meget store og tydelige bogstaver står, at Fødeklinikken i Frederikshavn er jordemoderledet, og at der ikke er fødselslæger til rådighed. Ligeledes kunne Karen Tilma ulejlige sig med at sætte sig ind i sygehusets interne instrukser, der klart beskriver, at heller ikke de yngre læger har en rolle at spille i forbindelse med fødeklinikken. For det tilfældes skyld, at der skulle være andre motiver bag Karen Tilmas vrede, vil jeg gerne for en ordens skyld slå fast: Jeg vil fortsat kæmpe for at bevare et tilbud til gravide om at de kan føde i Frederikshavn, og det bliver ikke med min gode vilje, at dette tilbud lukkes!