Socialforsorg

Hvor blev reformen af ældreomsorgen af?

HJEMMEHJÆLP M.M.: "Vi vil have en reform af vores ældreomsorg – væk med umyndiggørelser og stopurstyranni." Sådan sagde Anders Fogh i en valgduel med Poul Nyrup kort før valget i 2001. Men hvordan er det så gået? Har Fogh holdt sine klare valgløfter? Nej, tværtimod. SF har set på tallene, og det viser sig, at udgifterne til den enkelte ældre over 67 år er faldet en smule og det gennemsnitlige timetal pr. hjemmehjælpsmodtager er faldet fra 5 timer om ugen i gennemsnit i 2003 til 4,9 timer sidste år. Vi har altså i stedet fået mere stopurs-hjemmehjælp, hvor der ikke er afsat tid er til omsorg og individuelle hensyn. Social- og sundhedsassistenterne udsættes for stress og jag, fordi formynderiske retningslinier afgør præcis, hvad de skal og må gøre hos den enkelte ældre. Men er der ikke bevilget 500 mio. kr. mere om året til ældreområdet? Jo, men der er blevet flere ældre og de fleste af pengene er gået til administration af borgerens "frie valg" af, om det skal være kommunen eller et privat firma, der skal gøre præcis det, som kommunen har besluttet. Det vil SF ikke acceptere. Vi skylder de ældre en værdig, anstændig og individuel omsorg og hjælp. Vi vil gerne give flere valgmuligheder, men det skal handle om den enkeltes behov og ikke om konkurrence mellem offentlige og private udbydere. SF foreslår en lovændring, så kommunerne forpligtes til at tildele en rimelig hjemmehjælp efter objektive behov. Den ældre skal så i dialog med hjemmehjælperen afgøre hvilken konkret hjælp den ældre har behov for netop den dag. Måske er der gæster på vej og håret skal have en omgang eller der skal købes blomster. Måske er den ældre trist på grund af hændelser i familien og trænger mest af alt til at snakke over en kop kaffe. Hjemmehjælp skal ikke være en teknisk serviceopgave, som skal leveres rent forretningsmæssigt så hurtigt som muligt, men en individuel hjælp og omsorg, der gives til og aftales med den enkelte ældre. Det vil forudsætte, at det er den samme eller et mindre team af hjemmehjælpere, der kender den ældre og spørger den ældre til råds om hvilke opgaver den ældre ønsker udført. Vi foreslår også, at kommunens visitationssygeplejerske sammen med den faste hjemmehjælp hver 3. måned tager en forebyggende samtale med den ældre om muligheder for at hjælpe den ældre til øget selvhjælp. Sådanne ændringer i hjemmehjælpen vil ikke alene være til gavn for de ældre. De vil også være bydende nødvendige for at sikre et godt både psykisk og fysisk arbejdsmiljø i faget for fortsat at kunne rekruttere social- og sundhedsassistenter til at arbejde med de ældre. Arbejde med mennesker er meningsfuldt og givende, hvis hjemmehjælperen oplever at give den ældre en god behandling og ikke hele tiden må afvise kontakten, fordi den tid der er afsat knapt rækker til de ydelser der skal leveres. SF har både den politiske vilje og en økonomisk politik, der kan og vil skaffe ressourcer til en ordentlig omsorg.