Frederikshavn

Hvor blev svarene af Jens Chr. Larsen?

Den 30. januar 2005 stillede jeg dig tre simple spørgsmål i et læserbrev her i Nordjyske Stiftstidende. Du svarede ikke i avisen, hvorfor jeg stillede spørgsmålene til dig på det store politiske møde i Maskinhallen i Frederikshavn lørdag 5. februar. De tre spørgsmål var: 1. Hvorfor tog du ikke forbehold for aftalen om at flytte skattecentret til Hjørring, når du stiller op til folketingt for Frederikshavn? 2. Hvem er det, du har bedt om at undersøge beslutningen om at placere skattecentret i Hjørring, og hvad er der kommet ud af denne undersøgelse. 3. Er tidspunktet nu det rigtige til at afsløre, hvilken vision du har med Told&Skat-bygningen ud over, at det kunne anvendes som et eventuelt hovedsæde for politiet? Du startede med at omtale min mail, hvor jeg måtte korrigere dig om, at der var tale om et læserbrev. Herefter svarede du på to af mine spørgsmål (du glemte ét). Dine svar var følgende: 1. "Der var tale om et politisk forlig". 3. "Tiden var ikke inde til at fortælle om dine visioner med Told&Skats bygning i Frederikshavn". Hvor blev dit svar til spørgsmål 2 af, og er der foretaget en undersøgelse og af hvem? Jeg fik desværre ikke lejlighed til at fremsætte spørgsmål igen. Tiden var knap på mødet, og måske var det derfor, du ikke lige kunne besvare Bjarne Laustsens spørgsmål om du kunne fortælle om bare en enkelt ting, du havde fået igennem for Nordjylland. Du ønskede ikke at tale fortid, kun fremtid. Vi skal ikke dvæle i fortiden, men vi kan da bruge den til at tage ved lære af. Det har jeg gjort, når jeg skal sætte mit x på tirsdag.