Lokalpolitik

Hvor blev tankevirksomheden og stordriftsfordelene af?

BUDGET 2009: Nu har byrådet i Brønderslev Kommune indgået forlig omkring budgettet for næste år. Det er ikke sket uden at borgmesteren først har øffet over diverse stigninger i kommunens udgifter. Udgifter man ikke har været herre over, ifølge borgmesteren. Men hvad ligger egentlig bag denne øffen – er det nu også berettiget at borgmesteren øffer? En del af forklaringen kan hentes på internettet. Der ligger nemlig en analyse af kommunens egen lønindberetning bearbejdet af Kommunernes Landsforening. Ifølge denne statistik er kommunens personaleforbrug i antal ansatte steget med tre procent fra maj måned 2007 til maj måned 2008 eller med i alt 87,2 personer. En stigning som du selv har bevilget har. Borgmester. Sættes denne stigning i relation til gennemsnitslønnen på 27.949,- kr. pr. person pr. måned, har personaleforøgelsen alene kostet godt 29 millioner kr. Det samme beløb har. Borgmester, som du nu udskriver i merskat til kommunens borgere. Personaleforøgelsen har også nogle skævheder, idet den øverste ledelse er udvidet med ikke mindre end 22 procent til en gennemsnitsløn på 70.765,- kr. pr. måned pr. person. Ligeledes har Borgmesteren været god ved sit personale på rådhuset. Antallet af personer i mellemledergrupperne på grundløn 29 og 35, er blevet forøget med henholdsvis 71 og 45 procent, mens antallet i de grupper der skal ledes, er faldet med 63, 27 og 29 procent. Man kan spørge sig selv, er der egentlig nogen tilbage, der skal ledes? På servicesiden i forhold til indsatsen over for børn og vanskeligt stillede familier, er der sket væsentlige indskrænkninger. Sundhedsplejerskernes antal er blevet reduceret fra 65,8 personer til 28 personer. Et fald på ikke mindre end 57 procent. Ligeledes er de almindelige sygeplejerskers antal reduceret fra 9 til nul. Et fald der er katastrofalt for ældresektoren og i det hele taget for sundhedssektoren generelt. Det underlige ved budgettet er, at de steder der skal spare, netop er de steder, hvor der i denne periode ikke er sket personaleudvidelser. Hvad er tankevirksomheden bag dette, og den regning du udskriver til borgerne? Det er i hvert fald ikke noget der signalerer konstruktiv strategisk tænkning, at man opretter lederstillinger for ledere, der skal lede hinanden uden reelt at have nogen at lede – det kan nærmest karakteriseres som et beskæftigelsesprojekt målrettet for ledere på højt niveau, hvor serviceforbedringen over for borgerne mest mærkes som øget skatteudskrivning til de lavest lønnede og pensionisterne. Borgerne med topskat mærker jo som bekendt ikke skatteforhøjelsen, fordi skatteforhøjelsen kompenseres i statsskatten. Denne gruppe stiger ikke i samlet skat. Kære Borgmester. Du har ikke været kreativ i dit budgetvalg. Borgerne har fået dårligere service for en højere betaling. Du har sendt tankevirksomheden på weekend, stordriftsfordelene har du sendt på ferie hele ugen, og administrationen er sat på cruise control med dobbelt turbo og weekendbetaling hele ugen. Det kører bare derud af i administration. Betalt af de lavtlønnede og pensionisterne.