Skagen

- Hvor blev torvepladsen af?

Skagens nye torv fungerer dårligt eller slet ikke

SKAGEN:På Skagens nye torv ved Kappelborgskolen kan man beundre Poul Winthers smukke kunst, men torvet er efter flere år slet ikke kommet til at fungere som et rigtigt torv. Fra kommunens side er der opstillet muligheder for at etablere en række stadepladser og boder langs de eksisterende bygninger nærmest centrum, men som enhver kan se, så bruges de afsatte pladser ikke. Derimod kan man se blandt andre en ostebil parkeret foran det omtalte kunstværk og det ganske udmærkede spisested McCurdies inde i torvets hjørne. Det vil sige; det kan være svært at få øje på spisestedet, når ostebilen og andre, der kommer til torvet for at gøre en hurtig handel, placerer deres køretøjer, så man ihvert fald ikke kan undgå at se dem. Her i sommer er der også opstillet en bamsebod, så det er altså muligt at få lov til at skabe aktiviteter, men hvis man kigger på torvet, er det nu begrænset, hvad der er af liv. Et torv burde være en plads med masser at spændende stande og boder, og så gjorde det jo heller ikke noget, hvis forretninger ud mod torvet - som for eksempel spisestedet - fik lov til at opstille de nødvendige borde og stole udenfor, så det kunne blive en rentabel - og helårsforretning med lokale arbejdspladser. Det var måske en tanke værd.