Hvor bliver de job af?

VK-POLITIK:Mange husker kun alt for godt årene med Schlüter og den konservative regering. Folk i tusindvis led den tort, det var at måtte blive arbejdsløse. Derfor var det en kæmpeopgave og en stor udfordring for Socialdemokratiet, da de med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen overtog roret. En svær opgave, som vi kan være stolte af, da heldigvis mange kom i arbejde igen. Det ser ud til, at vi nu er på tilbagetog igen, især hvis regeringen ikke snart foretager sig noget. Med den holdning, den lægger fordagen - "opsvinget er lige om hjørnet, så bliver det bedre tider!" - ja, så kan der nemt gå hen og blive nogle tusinde flere arbejdsløse i mellemtiden. Lad os da komme i gang med de muligheder, der er for at få gang i beskæftigelsen, mens vi venter på det opsving. Jo flere arbejdsløse der bliver, desto mindre er der da at købe for. Og lader vi stå til alt for længe, bliver vi da først fattige. Derfor til Johanne Larsen, der har kommenteret mit indlæg 20.10.:"Fogh skulle yde nogle arbejdspladser". Om igen!