Hvor bliver forebyggelseschefen af?

TOMRUM:Forebyggelse og tidlig hjælp til de mest sårbare borgere (børn, gamle, handicappede, fattige,flygtninge, etc.) bør have stor politisk opmærksomhed af hensyn til sammenhængskraften i vort samfund. Derfor var det meget glædeligt, at politikerne i den kommende Jammerbugt Kommune målrettede en del af opgaven ved oprettelsen af en særlig funktion som forebyggelseschef på børn og unge området. Personen i en sådan stilling måtte forventes at have en bred faglig indsigt og forståelse af de problemer/udfordringer, der ligger inden for området. Dette ikke mindst for at kunne være med til at yde de udsatte grupper i den kommende Jammerbugt Kommune den bedste hjælp og støtte som de økonomiske rammer nu engang tillader. Tiden hen imod sammenlægningen går hurtigt. Som det ser ud nu, er stillingen endnu vakant, hvilket betyder, at en masse spørgsmål og opgaver på børne/unge området må løses uden anvendelse af en forebyggelseschefs forventede ekspertise og faglige kompetence. Dette forhold tjener vel næppe borgernes interesse i en kommende storkommune. Vil de ansvarlige politikere forholde sig til dette ?