Hvor dumt

NOX-afgiften vil i Nordjylland koste mere end 500 arbejdspladser, og fabrikationerne flytter bare til udlandet, hvor vi så må købe produkterne.

Udkantsdanmark vil nok miste et par tusinde arbejdspladser på denne afgift og dermed ændre en eksport til import. Forhøjelse af afgiften på is vil have samme virkning. De forhøjede punktafgifter vil øge grænsehandlen og dermed mindske alle punktafgifterne. Var afgifterne blevet nedsat, ville omsætningen - og afgifterne -stige i Danmark og forøge antallet af butiksansatte. Omlægningen af arveafgiftsudsættelsen får mange virksomhedsindehavere til at flytte til udlandet, idet arvtagerne ikke lige nu har likviditet eller råd til denne 15 pct. misundelsesafgift krævet af allerede beskattede midler. Det kan komme til at koste 10.000"er af arbejdspladser. VKO overtog en nettogæld på 513 mia. kr. i 2001. Iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står der så mange penge på statens konto i nationalbanken, at de kan dække de forventede offentlige underskud helt frem til 2020. Det offentliges nettogæld er således en formue på 7,1 mia. kr. Hvis skatten blev reduceret ville lønningerne kunne fastholdes og recessionen undgås. Hvor dum kan en regering være?