Trafikulykker

Hvor dumt...

RELIGIØSITET:En større undersøgelse viser nu, at ikke alle religiøse er dumme, men det hjælper. Det betyder dog ikke, at man nødvendigvis bliver dummere, hvis man tror på Gud. Det betyder, at man med høj sandsynlighed allerede er det. Man skal være lidt dum for at tro på denne historie fra Florida: Prædikanten Todd Bentley bad for fem præster fra Nordirland om at bringe vækkelsen med hjem til deres egne kirker. Det var nu ikke helt dumt. For en af disse præster bad, dum som han var, for en 19-årig ung kvinde, der var omkommet i en trafikulykke. Efter at have været død i 60 minutter blev hun bragt til live igen. Knud Held-Hansen Beatesmindevej 76, 1.tv., 9210 Aalborg SØ knud.held-hansen@stofanet.dk