Lokalpolitik

Hvor dybt kan vi synke?

ØSTRE HAVN: Det er beskæmmende at læse de mange læserbreve og udtalelser om bl.a. Borgmester Henning G. Jensens rolle i salget om Østre Havn. Hvor dybt kan vi nordjyder synke, når man tillader sig bl.a. i læserbreve at nedgøre og mistænkeliggøre Borgmesteren og insinuere personlige berigelser uden på nogen måde at have hold i nogen som helst billetter end det faktum, at janteloven åbenbart skal have lov til at springe ud i fuldt flor? Beskæmmende at selv de konservatives Vibeke Gamst synker lige så dybt, når hun på tv stiller sig fejlagtigt frem og påstår, at borgmester Henning G. Jensen er skyld i, at 500 millioner ikke kommer i kommunekassen. Vibeke Gamst har trods alt bedre forudsætninger end almindelige borgere for at sætte sig ind i sagens rette sammenhæng, men nej, enhver chance for at nedgøre borgmesteren skal åbenbart udnyttes. Hvis Vibeke Gamst lærte at kommunikere med egne partifæller, ville hun kunne lyttet til de konservatives medlem af Europaparlamentet, Christian Rovsing, der konstaterer, at han efter at have set på sagens oplysninger ikke finder noget grundlag for, at Europa-kommisionen vil tage sagen op endsige mene, at der er noget at kritisere ud fra gældende lovgivning (citat slut) At Vibeke Gamst herudover burde vide, at borgmester Henning G. Jensen ikke har en jordisk chance for at modargumentere, idet Aalborg Havn - der sælger Østre Havn – er et aktieselskab, hvor du jvf. lovgivningen ikke må udtale dig om den slags processer. Endelig er der altså en hel bestyrelse i Aalborg Havn med repræsentanter fra flere partier i Aalborg Byråd, der efter sikkert grundige overvejelser har fastlagt salgsbetingelserne. At NORDJYSKE Stiftstidende laver en fodfejl og laver en storslået artikel, skåret over samme mangelfulde læst, er beklageligt, idet det har påvirket folkestemningen i forkert retning. NORDJYSKE Stiftstidende har dog meget hurtigt dementeret og gjort rede for de millioner af kroner i udgifter for A. Enggaard for oprensningen af hele det store industriområde, der ikke var medtaget i artikel. I en tid, hvor Aalborg er under en fantastisk udvikling, ærgrer det mig, at at udtalelser og skriverier, baseret på faktuelt forkerte og ufuldstændige oplysninger og fordrejede sammenligninger, skal ødelægge det helhedsindtryk, at Aalborg på kort tid har udviklet sig fra en tung industriby til en videns- og serviceby af høj klasse. Vi har gang på gang oplevet, at interessen for at investere i vores by er kæmpestor og takket være et kæmpe arbejde af borgmesteren og partilederne fra flere partier i byrådet er det lykkedes de seneste 15-20 år at få skabt en optimisme og tro på Aalborgs fremtid væk fra den tunge industri og imod de mere vidensrelaterede relationer – kulturelle udvikling – idrætsperspektiver og plads til et hav af servicevirksomheder med så mange arbejdspladser, at vi fuldstændig har opsuget det gab, der opstod efter bl. a. Aalborg Værfts lukning. Også moderniseringen af hele boligmassen har taget fart, og alle disse fremadrettede ting har kun været mulig, fordi nogen har valgt at investere i vores by – turde løbe en risiko for egne midler hvor noget går godt og noget går skidt. Udviklere af vores by som CW Obel, Realdania, A. Enggaard, TK Development, Calum, Kuben, Søren Enggaard og mange andre står jo ikke på tæerne for at investere i Aalborg hvis de gang på gang skal mistænkeliggøres og blive part i en debat på et pinligt grundlag. Lad os komme ud af det navlebeskuende niveau og få os hævet til en fælles indsats for alle de flotte visioner, der er for Aalborgs fremtid, hvor vi ikke har tænkt os at ”stemple ud”, men tværtimod stempler ind til den nye tids Aalborg, hvor bl.a. Østre Havn kan blive et mini-Manhatten, som kan vise vores format. Den visionære udvikling for vores kommune glæder jeg mig til at være med til at fremme i forhold til det beskedne fingeraftryk, jeg kan deltage med i mit byrådsarbejde, for jeg vil udvikling af Aalborg, ikke afvikling.