Planteavl

Hvor dybt stikker rødderne

Forskellige plantearter har meget forskellige egenskaber med hensyn til rodvækst, og der er en stor variation imellem arterne i den roddybde der i praksis opnås.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvis solsikkens rødder er lige så lange som planten er høj, så må de være gode til jordbehandling, mener en læser. Og de er lige så lange som planten er høj. Foto: Grøn Kommunikation

? I forbindelse med planter som lupin og raps, der har meget dybtgående rødder, fremhæves deres positive virkning ved at perforere den faste pløjesål i jorden. Hvor dybt går solsikkers rødder egentlig? Hvis roddybden relaterer til højden, skulle det jo være ganske godt. Hans Lohmann Andersen ! Ja jeg har ikke prøvet at grave en solsikke op, men Miljøstyrelsen har lavet forskellige forsøg på planters rodnet. Forskellige plantearter har meget forskellige egenskaber med hensyn til rodvækst, og der er en stor variation imellem arterne i den roddybde der i praksis opnås. Men der er også en række andre forhold der påvirker roddybden, f.eks. kan jordtype, pakningsgrad af jorden, grundvandsstand, iltforhold, surhedsgrad og andre kemiske forhold i dybere jordlag kan være af stor betydning. I praksis betyder det, at den samme planteart kan opnå vidt forskellige roddybder på forskellige jorder, og f.eks. fandt i australske forsøg at roddybden af hvede, byg og lupin varierede fra ca. 100 cm til næsten 300 cm afhængigt af hvilken jord de blev dyrket på. Bortset fra de nævnte mere grundlæggende jordbundsforhold, er der også forhold af mere kortvarig natur som påvirker roddybden af den enkelte afgrøde. Rødder vokser og forgrener sig mere i jordlag, hvor der er næringsstoffer til stede, og det betyder i praksis at tilstedeværelse af f.eks. nitrat i dybere jordlag kan fremme roddybden i hvert fald hos nogle plantearter. Også vandforsyning kan have en effekt, og det er f.eks. vist at majs, der udsættes for udtørring, primært fortsætter sin rodvækst og rodforgrening i dybere jordlag, hvor der stadig er vand. Hvis der igen tilføres vand til de øverste jordlag, reduceres rodforgreningerne i de dybe jordlag, mens der sker nye forgreninger i de øverste. I de fleste rodundersøgelser forsøges det slet ikke at måle roddybden af planterne. På grund af de krævende arbejdsmetoder nøjes man med at undersøge de jordlag man antager er relevante. Her tænkes især for optagelse af nitrat. For landbrugsafgrøder er den gennemsnitlige roddybde ca. 210 cm. Sukkerroer går ned i dybder på 240 cm. Vinterraps har en betydelig rodtæthed helt ned til 180. Rodtætheden er en vigtig faktor når jordlagene skal bryde. Der kan jo godt være 10 procent rod i de dybere lag og 90 procent i de øvre lag og jo flere rødder der går dybt jo mere brydes jorden. Det var en lang snak med Miljøstyrelsen som kilde, og det konkrete svar er at en solsikke når ned mellem to og tre meters dybde. Generelt er lucerne og lupin gode til at bryde faste jordlag. Lars Lund