Lokalpolitik

Hvor er åbenheden?

SPØRGETID:Åbenhed er en ting, som borgmester Henning G. Jensen tit har sagt, at han står for. Godt støttet af vennerne fra SF og Radikale viste han så ved det seneste byrådsmøde, at det kun er til en vis grad. Spørgsmålet om arven efter Hanne Mortensen var der stillet spørgsmål til borgmesteren omkring i byrådets spørgetid. Her valgte Henning G. Jensen at komme med et skriftligt svar til spørgeren forud for byrådets spørgetid. Dermed forsøgte han, i mine øjne, at holde svaret inden for en så lille kreds som mulig, frem for at svare i den åbne spørgetid i byrådet. Da samme spørgsmål så blev stillet til Venstres byrådsgruppe, og Mads Sølver Pedersen tillod sig at svare spørgeren mundtligt på byrådsmødet, var der straks tændt til bål og brand fra såvel borgmesteren som fra SF-rådmand Anne-Dorte Krog. Borgmesteren mente ikke, at Venstre måtte svare, i alt fald ikke mundtligt i spørgetiden, når nu han selv havde givet et skriftligt svar. Og SF's Anne-Dorte Krog kaldte det for et forligsbrud, selv om der aldrig er vedtaget noget i byrådet om brugen af pengene fra arven! Jeg synes, det er en særdeles kedelig udvikling, når byrådsmedlemmer forsøger at omgå den åbne spørgetid med et skriftligt svar. Hvad har man så den åbne spørgetid til? Borgmester Henning G. Jensen er jo ikke nogen dum mand, så formentligt har han været omkring sine jurister, ligesom han formentlig har indgået en aftale med SF og Radikale, før han kunne oplyse i byrådet, at de tre partier vil bruge to millioner kroner i den gamle Hals Kommune af arven, og resten skal i kommunekassen. For en afstemning har der jo ikke været om beslutningen i byrådet. Men hvor er åbenheden og moralen, når politiske partier forsøger at lukke en åben debat i byrådets spørgetid ved at sende et skriftligt svar forud, frem for at bruge den spørgetid som er afsat til presse og tilhørere? Hvordan kan SF og Radikale forsvare en sådan fremgangsmåde, og hvor er konstitueringspartneren Dansk Folkeparti i et sådant spørgsmål?