Hvor er ambitioner?

Jordkloden har rundet syv mia. indbyggere. Heraf har Danmark ca. 5,5 mio. Trods lidenhed har Danmark fostret store kunstnere.

Vore idrætsudøvere har adskillige gange stået på sejrsskamlerne. Dygtige iværksættere sælger dyner, termostater og byggeklodser. Det voksende befolkningstal kræver imidlertid først og fremmest større produktion af sundere madvarer og fremstilling af nødvendig medicin. Danmark halter bagud, når det gælder gennemsnitslevealder og læsefærdigheder. Det nye mantra er "at føre en fremadrettet ambitiøs politik". Det var ikke gennemtænkt at braklægge god, dansk muldjord og slå sunde besætninger ned med støtte fra EU eller at have bugnende lagre af kød og smør, mens millioner sultede. Jeg mangler både ambitioner og opbakning til et øget økologisk landbrug og forbedret dyrevelfærd i det nye regeringsgrundlag. Iflg. Maslows behovspyramide er maden grundlæggende for indlæring og livskvalitet. Tidligere tiders forfejlede politiske prioriteringer ses tydeligt i en eksplosiv udvikling af allergikere. Meget alvorlig er penicillin resistens hos mennesker, som følge af uhensigtsmæssigt forbrug af penicillin i landbruget. Endelig har mange års forbrug af sprøjtegifte nået grundvandet i adskillige danske boringer. Det er nu, der skal handles - ambitiøst. Man kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor.