EMNER

Hvor er anstændige?

Det snævre værdifællesskab mellem V og DF har siden Pianismens Systemskifte med et holdningslammet konservativt folkeparti...

... som velvilligt stemmekvæg arbejdet ihærdigt på at underminere sammenhængskraften i Danmark og har siden 2001 fået delt danskerne ind i et A- og et B-hold. Sidste skud på stammen - i en næsten uendelig række af flygtningepolitiske tiltag fra pianisterne - kom så søndag (30.1) med Martin Henriksens (DF) ubegavede forslag om at flygtninge og sikkert også indvandrere - specielt fra ikke-vestlige lande - fremover og efter et sindrigt pointsystem kun skal være berettiget til det halve beløb i tilfælde af tilkendelse af førtidspension. Der er nærmest tradition for, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg og resten af Venstre modtager den slags ulighedsskabende DF-forslag med stående applaus, og denne gang var da heller ikke nogen undtagelse, da forslaget fra pianisterne kun trækker i samme retning som neoliberalisterne, der i øjeblikket har magten i det, der engang var Højskole-Venstre, vil trække Danmark i. Målet for neoliberalismen altid har været et klasseopdelt samfund! Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det konservative stemmekvæg, Liberal Alliance/Saxo Bank og den kristne næstekærlighedsdiscipel Per Ørum Jørgensen godvilligt vil lægge stemmer til dette forslag fra Pianisterne, som vil føre Danmark nærmere et apartheidsamfund i stil med det hedengangne sydafrikanske apartheidsamfund! Martin Henriksens udanske forslag kan være et forsøg på igen-igen at gøre den igangværende valgkamp til et indvandringsvalg i håbet om, at vælgerne dermed vil se bort fra den igangværende efterlønsdebat og det økonomiske, moralske og demokratiske morads, VKO-blokken gennem snart 10 forbandede år har ført det danske velfærdssamfund ud i! Spørgsmålet er her og nu: Hvornår får de anstændige højskole-Venstrefolk, som går og gemmer sig derude, og de engang så anstændige og socialbevidste konservative nok? Hvornår vender de tilbage til anstændige borgerlige dyder og frasiger sig samarbejdet med den nationalromantiske Pianisme! Mit bud på spørgsmålet er, at det har de nuværende ledere i såvel Venstre som Konservative ikke det fornødne politiske mod til! Derimod er jeg klar over, at en kommende S-SF-R-regering med støtte og demokratisk kontrol fra Enhedslisten får brug for mindst to valgperioder, hvis vi sammen skal rette op på VKO-regeringens udanske politik gennem de forgangne 10 år, så vi i bredt funderet parlamentarisk samarbejde kan føre Danmark tilbage på sporet som en fredselskende nation, hvor ord som solidaritet, fællesskab, sammenhængskraft og aktivistisk fredsskabende udenrigspolitik ikke kun må være forbeholdt nytårs- og skåltaler!

Forsiden