Hvor er barmhjertighed?

Jeg må ærligt indrømme, at jeg læser meget, men det ikke er Bibelen, der bliver bladret mest i, men her i den seneste tid har jeg ikke kunne lade være med at tænke på Lukasevangeliet 10, 25-37, hvor lignelsen om den barmhjertige samaritaner står skrevet, og lad mig blot her citerer afslutningen:

"En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. v31 Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. v32 Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. v33 Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. v34 Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. v36 Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?" v37 Den lovkyndige svarede: "Han, som viste ham barmhjertighed" Og Jesus sagde: "Gå du hen og gør ligeså!" Og hvorfor kommer jeg så til at tænke på denne kloge og efterstræbelsesværdige lignelse? jo, det gør jeg p.g.a. en gruppe, omkring 60, Irakiske flygtninge, der 15. maj i ren desperation over, at de danske myndigheder har besluttet at tvangsudvise dem, søgte tilflugt i Vor Frue Kirke og sidenhen er flyttet til Brorsons Kirken, hvor der er bedre plads. I alt er der 282 irakiske asylansøgere, der står til at blive sendt hjem. Det er mennesker, der for manges vedkommende har boet i Danmark i 5-10 år, resten kom herop under krigen i Irak. Hvorfor skal de tvangsudsendes nu? Det skal de, fordi den danske regering har underskrevet en hjemsendelsesaftale med de irakiske myndigheder. Men disse tvangsudsendelser er både i strid med FN’s børnekonvention, FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har i en ny sikkerhedsvurdering fra starten af maj fastslået, at sikkerheden i bestemte områder fortsat er meget dårlige, og Amnesty International kalder det for dybt bekymrende og uacceptabelt, bl.a. fordi der blandt disse flygtninge også er børnefamilier. Men regeringen og flertallet af befolkningen fastholder, at de irakiske asylansøgere skal ud af landet. Det gør det, selvom Danmark har været med i en invasion af Irak, der har skabt kaos og ødelæggelser, og mange af irakerne risikerer at dø, hvis de kommer tilbage. Det gør de, selvom de irakiske flygtninge har oplevet nok sorg, smerte og frygt i deres liv. Vi må i Danmark være rige og barmhjertige nok til ikke at gøre som præsten eller levitten og bare gå forbi, men gøre som samaritaneren og elske vores næste som os selv. Men hvad gør den danske regering og flertallet af befolkningen? De fastholder hjemsendelse. Og til det er der blot, som Jesus, at sige: Vorherrebevares. MARTIN GREGERSEN (f. 1988) er student anno 2007. Tidligere cafeteriamedarbejder. Politisk nørd, sportsinteresseret og generelt optaget af det samfund, der omgiver ham.