Skolelukninger

Hvor er besparelserne henne i principperne for en ny skolestruktur?

Af Vibe Gro Falk, bestyrelsesformand Skallerup Skole og Børnehave Villerupvej 80, Sønderlev SKOLESTRUKTUR: Ole Albæk efterlyste på tirsdagens byrådsmøde, at vi som skolebestyrelser er vores ansvar bevidst mht. at finde løsninger på et faldende elevtal og deraf manglende økonomi. Tro mig, vi er vores ansvar bevidst. Derfor savner vi også dokumentation for, at de principper for en ny skolestruktur I netop nu har vedtaget, så også bidrager med de besparelser, som I antyder vi ikke er klar til at tage medansvar for. Denne skolestruktur skal ikke vedtages for kvaliteten af selve ideerne i strukturen. Et par eksempler. 1) Skallerup Skole foreslås sammenlagt med Lundergaardskolen. Helt sikkert en god skole, men ikke desto har vi siden 89/90 kun haft 4 børn, der har valgt Lundergaard. Størstedelen af vores børn har valgt Holmegaardskolen, Hjørring Privatskole eller noget nær alle andre skoler i Kommunen. 2) Hvordan skal forældrene ved Børnehaven Søløven (55 børn) føle sig repræsenteret med reel indflydelse i en bestyrelse for et nyt skolecenter med op imod 800 børn (Skallerup skole og børnehave + Lundergaardskolen). Sandsynligheden taler for, at vi slet ikke vil kunne få en valgt ind i Bestyrelsen! Altså, vi har svært ved at se ideen i principperne for deres egen skyld! Giv os derfor nogle reelle valgmuligheder med klar dokumentation for de vundne besparelser. Indtil videre kan jeg kun forestille mig højere løn til de kommende skolecenterledere og øgede udgifter til kørselsgodtgørelse. Og det kan ikke være diæterne til de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer I forventer besparelser på. Dem har I nemlig allerede fjernet (et bidrag vi i øvrigt meget gerne giver, hvor forsvindende lille det end er). Når nu I udarbejder høringsmaterialet, så forventer vi, at det klart fremgår, hvordan den fremlagte struktur imødegår problemet med faldende børnetal og deraf forringet økonomi. Vi må samtidig sætte vores lid til, at jeres kollegaer i byrådet udbeder sig det samme.