Lokalpolitik

Hvor er byrådet?

Jeg kan blive noget så vred. I Brønderslev Kommune er foreninger blevet opfordret til, at deltage i Frivillig Fredag og byrådsmedlemmerne skulle så deltage i de forskellige arrangementer.

Desværre meldte der sig kun få foreninger til at deltage, men endnu værre kun fire byrådsmedlemmer har tilmeldt sig. Er kommunens byrådsmedlemmer totalt ligeglade med det store frivillige og ulønnede arbejde der foregår ude i foreningerne. Et arbejde der til tider vanskeliggøres af byrådets beslutninger. Kan de ikke afsætte et par timer og vise lidt interesse for sagen. Udover at det giver lokalbefolkningen mulighed for at komme og se hvad der foregår, kunne det måske fremme forståelsen for det frivillige arbejde hvis byrådets medlemmer mødte op og fik indblik i hvad der foregår. Den sidste fredag i september blev udnævnt til national frivillighedsdag i forbindelse med åbningen af det europæiske frivilligheds-år 2011. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag og falder i år på fredag 30. september, hvor der over hele landet vil være aktiviteter relateret til frivillighed. Det er de lokale frivilligcentre og kommunernes frivilligcentre, der koordinerer de lokale aktiviteter, mens det på landsplan er Frivilligrådet, der står for planlægningen. Frivilligrådet er nedsat af Socialministeriet og samarbejder med den nationale styregruppe for det europæiske frivillighedsår.