Fjerritslev

Hvor er der armod?

VELFÆRD:Under sin påståede skalkeskjuls armod føler Agnes Jensen, Fjerritslev, sig (8.5.) trådt på over, at jeg kalder Rasmus Prehn (S) for en grædekone. En grædekone er en person, der mod betaling pisker en grådkvalt stemning op i et begravelsesoptog. En sådan person er Prehn og har stedse været det i sit enøjede forhold til den politiske dagsorden i dette land. Derfor, Agnes Jensen, er han en grædekone! Og det gør ikke Prehns vrangbillede af Danmark rigtigere, at Agnes Jensen stiller sig op i grædekonekøen. Naturligvis har Agnes Jensen - om hun er pensionist - ret i ikke at have så meget tilovers om måneden, til trods for tilskud som boligstøtte, varmetilskud, ældrecheck m.v., som gymnasielærer og folketingsmedlem Rasmus Prehn (S). Men at kalde det armod, Agnes Jensen... Vi har altså ikke i dag samme afstand mellem høj og lav i levestandard som på "Matadors" tid, vel? Et par præster har på udmærket vis sat i relief, hvordan vi har det. N.F.S. Grundtvig: "Thi da har vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt". Og Johs. Møllehave: "Den eneste fattigdom, vi har i dette land, er misundelsen over ikke at have det samme som naboen" Jeg håber, at Agnes Jensen må leve vel.