Redningsvæsen

Hvor er det kommunale beredskab på vej hen?

BEREDSKAB:Min manglende deltagelse i Beredskabskommissionens julefrokost. Det er selvfølgelig beklageligt, at jeg ikke deltog i julefrokosten, men jeg havde valgt at være sammen med min hustru til koncert i Aalborghallen, og havde for øvrigt meldt afbud til julefrokosten i meget god tid. Hvem kunne vide, at der skulle holdes møde i forbindelse med julefrokosten om aftenen, når mødet var blevet aflyst om eftermiddagen? Efter min bedste overbevisning ligger informationspligten hos formanden for Beredskabskommissionen også i forhold til de medlemmer der havde valgt julefrokosten fra. Besparelser på det kommunale budget? Jeg taler ikke imod besparelser i det kommunale beredskab eller det kommunale budget, men imod den måde borgmesteren har taklet besparelserne på - blandt andet ved at lade kommunaldirektør Johan Hessellund køre løbet på, en for mig at se, meget politiserende facon, og det kan jeg roligt sige, for jeg er ikke ansat i Skagen Kommune og kan derfor ikke rammes på mit brød, noget der tales meget om mand og mand imellem - (efter mørkets frembrud). Beredskabskommissionen har ikke, som rådgivende organ i kommunen, på nogen måde været reelt inddraget i konsekvensvurderingen og de følger og problemer, der kan forventes for det samlede beredskab efter en så drastisk omlægning, som kommunaldirektør Johan Hessellund har lagt op til, efter borgmesterens, teknisk direktørs og kommunaldirektørens "studietur" til Brønderslev. Hvorfor var beredskabschefen ikke inviteret med på "studieturen" som den fagansvarlige? Hvor blev besparelsen af? Beredskabsinspektør Hans Lindskov er blevet afskediget fra Skagen Kommune (tjenestemand) med tre års fuld løn, i alt godt én million kroner. Efterfølgende skal han have livsvarig pension på ca. 165.000 kroner årligt - at betale af Skagen Kommune. Beredskabsinspektøren var ansat som ansvarligt for de frivillige (ulønnet) indenfor det kommunale beredskab, han var leder, underviser, øvelsesplanlægger og tilsynsførende for materiale og grej indenfor det frivillige område og beredskab. En ny beredskabsinspektør på halv tid skal nu efterfølgende i gang med en længerevarende- og tidskrævende uddannelse, hvilket yderligere er en kommunal udgift. Hvad sker der med de frivillige? Situationen blev meget godt beskrevet af de frivilliges repræsentant i Beredskabskommissionen, Gerda Andersen, ved afskedsreceptionen med beredskabsinspektøren forleden eftermiddag. "Alle dem vi var noget sammen med, er blevet fjernet fra Beredskabsgården - hvor skal vi nu gå hen og få gode råd? Der bliver meget stille - her på gården - og jeg ved intet om fremtiden og får heller ikke noget af vide". Kan vi i Beredskabskommissionen og kommunens borgmester Hans Rex Christensen være det bekendt? Hvad med det kommende beredskab? Den samlede organisation, som Skagen Kommunes Beredskab var, er med et fuldstændigt urealistisk spareforslag fra kommunaldirektør Johan Hessellunds side knust og ligger i ruiner. Beredskabschef Tage Øhrberg er overflyttet til Teknisk Forvaltning (fjernet fysisk fra organisationen). Sekretær Inger Lund ligeledes flyttet til Rådhuset (fjernet fra organisationen og overflyttet til andet arbejde). Beredskabsinspektør Hans Lindskov er afskediget og fratrådt. De frivillige (hvis der var nogen tilbage?) vil garanteret komme til at mangle den samhørighed og de fælleslokaler, der er kittet som binder en frivillig organisation sammen og i det her tilfælde samspillet mellem de fastansatte og de frivillige. Til borgmester Hans Rex. Det er dybt beklageligt, at du valgte at aflyse mødet den 11. december, for efter min bedste overbevisning er det første gang i år (2002.red.), at jeg har set en rigtig kommissionsdagsorden, hvor der var lagt op til drøftelse og stillingtagen til de forhold og de ansvarsområder der naturligt ligger i kommissionens kompetence og ansvar i kommissionsarbejdet. På den anden side er jeg da glad for, at det efterhånden er gået op for dig, at kommunaldirektør Johan Hessellunds besparelsesforslag ikke helt holder vand, blandt andet havde han som bekendt også glemt, at forhandle eller endog kontakte Falck inden Beredskabskommissionen fik forelagt et skriftligt forslag om genhusning af de frivillige hos Falck til en årlig husleje på 40.000 kroner. Så er det man for alvor har lov til at betvivle lødigheden af de øvrige oplysninger, vi er blevet præsenteret for i denne sag. Hvordan kommer vi videre? Hans Rex; jeg vil anbefale dig følgende: "At indkalde alle berørte parter og ikke mindst de frivillige samt beredskabskommissionen, og så i første omgang glemme alt om fastlåste besparelser (som alligevel er skredet) og Brønderslev-modellen". "Sæt dig for enden af bordet som den reelle ansvarlige, og vær en ærlig og ligeværdig partner i en dialog/drøftelse af, hvordan det fremtidige beredskab i Skagen Kommune skal og kan være skruet sammen", så vi fortsat kan være beredskabet bekendt såvel overfor de frivilliges indsats som over for kommunens borgere. Godt nytår!