EMNER

Hvor er det naivt af VU

Åh nej, stønner elskere af demokratiet og dets fundamentale præmis; den uindskrænkede ytringsfrihed. ”Nu skete det igen!” Den kvalmende politiske korrekthed negligerede igen grundlovssikrede danske rettigheder.

Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) har ved et lukket og internt sommerarrangement som bekendt ladet unge, berusede medlemmer optræde som profeten Muhammed i mere eller mindre flatterende fremstillinger. Dette optrin er foreviget på video og ”undsluppet” offentligheden. Man kan diskutere hvor smart – eller rettere sagt nødvendigt – det er at afholde en sådan konkurrence, men man kan ikke stille spørgsmålstegn ved DFU’s ret til deres aktiviteter. Ikke desto mindre har offentliggørelsen af DFU-videoen resulteret i en af de mest naive udmeldinger, der ikke har kendt mage siden hin februardage 2006, hvor alt dansk var under angreb. Udmeldingen, som fordømmer og afbryder alle bånd med DFU, kommer fra en bred kam af politiske ungdomsorganisationer, anført af Danmarks største ungdomspolitiske organisation, Venstre Ungdom. Som liberal sindet gør det ondt at bevidne denne naivitet, som ledende medlemmer af VU, og de andre ungdomsorganisationer lægger for dagen. Diverse organisationer har i et fælleskommuniké afbrudt alle forbindelser med DFU og sågar krævet, at formanden for DFU – som end ikke var tilstede ved arrangementet – træder tilbage! Det er ubegribeligt, at disse unge mennesker udviser så lidt udsyn og vid. Mere foruroligende er det, at flere af disse på sigt sandsynligvis vil være at finde i dansk politik på beslutningstagerniveau. Man må da spørge sig selv, hvor meget demokratisk rygrad, de magter at præstere, når intolerante og middelalderlige normer igen angriber demokratiets grundlag; ytringsfriheden. Danmarks homogenitet og demokratiske stabilitet hviler på dette grundlag. Betvivles det – som vinterens famøse Muhammed-sag viste – kan det destabilisere fremtidens demokratiske perspektiver. At landets statsminister har udtrykt sit mishag ved videoen, og hans udenrigsminister ligeledes allerede har kaldt muslimske ambassadører i samråd må tolkes således, at islamismens slet skjulte pressionsmiddel, den ukontrollerede vold, igen lurer lige om hjørnet. De nævnte ministre har ganske enkelt ikke et valg – belært af bitre erfaringer – de skal beklage, ellers bryder ragnarok løs i underudviklede og frustrerede grupperinger og samfund der mangler et påskud for civil ulydighed. Et påskud manglede diverse ungdomsorganisationer desværre også. Det er en kendsgerning, at DFU er ilde set over en bred kam af ungdomspolitiske organisationer i Danmark. Men den enkeltes frihed – og dermed førnævnte frihed – er kernen i liberalismen. Arlas ynkelige kassetænkning sidste vinter er nu kopieret i en intern politisk profilering der allerede nu giver bagslag. Følger man den interne debat hos bl.a. Venstre Ungdom er det generelle indtryk, at de fleste medlemmer ønsker, at VU’s ledelse indser deres eklatante fejl, og beklager deres uigennemtænkte og forhastede udmelding. Eller burde landets statsminister også være trådt tilbage på vegne af Jyllands-Posten sidste vinter?