EMNER

Hvor er det pinligt for VKO

ULIGHED/FATTIGDOM:Jeg har de forgangne uger med stor interesse fulgt Morten Nielsens og VU'eren Mark Durhuus' meningsudvekslinger om ulighed/fattigdom. Et pinligt samfundsproblem for en ellers påstået velmenende VKO-regering. De to skribenter afslører en holdnings- og værdiforskellighed, som er et sundhedstegn for et demokratisk samfund. Neoliberalismen i sit rå og umenneskelige udtryk, hvor det er ”den stærkes ret”, og hvor alt, hvad man ikke vil se, pr. definition heller ikke findes repræsenteret ved Mark Djurhuus, VU. Morten Nielsen derimod med alle sanser åbne ser problematikken, når han bevæger sig ud i det samfund, han lever i, og derved oplever han de spor, som syv års neoliberalisme godt krydret med konservatisme og national romantisme har efterladt i det velfærds Danmark, hvor man før VKO-blokkens magtovertagelse betragtede den enkelte borger som en menneskelig værdi og ikke en belastning for det samfund, hvor man i solidaritet hjalp dem som havde behov efter mottoet: "Gør din pligt og kræv din ret”. Det er interessant at følge to så forskellige læserbrevsskribenters holdninger og værdier, da de sandsynliggør, at der med Morten Nilsens holdninger og værdigrundlag er mulighed for en anden vej end den, VKO har ledt Danmark ind på de forgangne syv år. Et samfund, hvor fællesskab, tillid og solidaritet er nøgleordene for et bæredygtigt Danmark, hvor der er plads til alle ved samfundets bord. Modsat Mark Djurhuus, hvor vi blot vil få mere af det samme, måske endda endnu værre for de tanker, som Djurhuus nu lufter, er blot en tro kopi af tidligere VU-formand Anders Fogh Rasmussens hede ungdommelige minimalstats-drømme, som brast, da det gik op for ham, at det ikke var danskernes drømme, men en slags statsminister blev han dog, selvom han de forgangne syv år mest har fungeret som ekspeditionssekretær/stik-i-rend-dreng for Kjærsgaards og Langballes såkaldte "systemskifte" i 2001!