Uddannelse

Hvor er det socialt ansvarlige?

På Dansk Folkepartis landsmøde forleden erkendte Pia Kjærsgaard, "at der godt kan være problemer rundt omkring i kommunerne med skattestoppet". Det kan der i høj grad.

Som bekendt sker der nedskæringer af den kommunale service, eller prisen for den kommunale service sættes i vejret. "Man må og skal være opmærksom på, at man ikke skærer ned, der hvor det gør ondt i forhold til de ældre", fremhævede Pia Kjærsgaard videre. De yngre har tydeligvis ikke rigtigt hendes interesse. Det generer hende ikke, at udgifterne i forbindelse med børnepasning er sat kraftigt i vejret. Men det ser nu heller ikke for godt ud mht. de ældre. Dansk Folkeparti gik bl.a. til valg på et løfte om, at de ældre ikke måtte blive "ofre for nedprioritering". For andet år i træk har Enhedslisten imidlertid i Folketinget kunnet fremlægge dokumentation for, at i hovedparten af de kommunalbestyrelser, hvor Dansk Folkeparti er repræsenteret, har dets repræsentanter stemt for de sociale nedskæringer, der er en følge af Fogh-regeringens skattestop, og henved halvdelen af disse nedskæringer har ramt de ældre! Københavns Universitets Institut for Folkesundhed offentliggjorde i forsommeren resultatet af en undersøgelse af 10.000 hjemmehjælperes arbejde. Den dokumenterede bl.a., at hjemmehjælpen i Fogh-regeringens tid i meget høj grad er blevet baseret på stregkoder, stopure og manualer. Der er således blevet mindre tid til at tage sig af de ældre - helt i modstrid med Anders Foghs løfter under den seneste valgkamp. VK-partierne lovede under valgkampen i nov. 2001 bl.a. 500 mio. kr. ekstra til den kommunale hjemmehjælp. Iflg. Finansministeriets beregninger er der kun kommet 135 mio. til udbetaling. Her i foråret har man endvidere kunnet læse, at nogle kommuner nu af besparelsesgrunde har måttet afskaffe den faste nattevagt på plejehjemmene. Amtsrådsforeningen har konstateret, at der pr. 1. maj i år stod 210.000 på venteliste ved hospitalerne. Af dem havde ca. 40 pct. ventet i mere end de to måneder, som Fogh-regeringen har sat som maksimum for ventetiden. 24.6. kunne man i Berlingske Tidende læse, at der "overalt i landet (er) kraftig overbelægning på de medicinske afdelinger", og at dette "patient-pres skubber ældre patienter ud på gangene". Regeringens løfte om kun fire ugers ventetid for kræftramte er på flere hospitaler overskredet med op til fire uger. Hvis alle disse tildragelser havde fundet sted i Nyrup-perioden, ville vi have set en fnysende arrig Pia Kjærsgaard i tv. Men der har ikke på noget tidspunkt været nogen forarget Pia Kjærsgaard i nogen tv-avis i anledning af det her omtalte. Den Særlige Pensionsordning, SP blev i Nyrup-perioden udformet på den solidariske måde, at alle indbetalte 1 pct. af deres indkomst, dvs. at de højere lønnede indbetalte mest, hvorefter alle fik det samme udbetalt. Fogh-regeringen har nu ændret SP-ordningen således, at den, der kun tjener 150.000 kr., kommer til at mangle 50.000 i sin pension, mens millionæren får 340.000 kr. mere, når han pensioneres, end han ville have fået i forbindelse med den solidariske Nyrup-ordning. Det af regeringen nedsatte "Råd for socialt udstødte" har godtgjort, at der er fjernet 750 mio. fra den økonomiske støtte til de allerdårligst stillede. Skattestoppet medfører, at 10 pct. af befolkningen får 70 pct. af dette stops ejendomsværdi-stigninger. Så kan de øvrige 90 pct. slås om resten, og der bliver intet til lejerne. Skattestoppets udhuling af det offentliges indtægtsgrundlag har som nævnt bl.a. gjort det nødvendigt for kommunerne at sætte prisen på børnepasningen drastisk i vejret. Samtidig er det blevet meget dyrere at køre med bus eller tog. Begge dele rammer mange børnefamilier og lavtlønnede og alle uden egen bil. Endvidere har regeringen indført brugerbetaling for voksen- og arbejdsmarkedsuddannelserne. De mennesker, der har mindst eller ingen uddannelse, skal altså selv betale for at få en uddannelse eller for at få forbedret deres beskedne uddannelse, mens alle andre uddannelser betales via skatterne. Alt dette har fået Dansk Folkepartis støtte, og så tillader Pia Kjærsgaard sig minsandten på partiets seneste landsmøde at mene, at hun er forkvinde for et arbejdervenligt og socialt ansvarligt midterparti. Henning Tjørnehøj, Ellebakken 29, Birkerød, er tidligere LO-konsulent. E-mail: henning.tjoernehoej@get2net.dk