Hvor er dialogen blevet af?

LÆGEUDDANNELSE:I Nordjylland – "hvor sproget får liv af det lavmælte lune, når sindet er sorgløst, og tanken bli’r kåd, Hvor styrke og mandsmod forties i tale, men stundom blev røbet ved djærveste dåd" - ... har vi et bæredygtigt universitet. Ukuelige pionerer har løbet det i gang, ukuelige pionerer finder stadig nye veje, godt nok i skyggen af ”Den grimme ælling”, men ikke i tvivl om, at den fuldendte svane vil afføde beundring – og misundelse! Ukuelige kræfter, som vores lille region er afhængige af, som har nydt – og nyder – stor national og international anerkendelse (selv det mindste opslag i 4 ICU og Webometrics vil overbevise læseren om fine resultater på flere af de internationale ranglister). En uvurderlig dynamo med evne til innovation, som i samarbejde med erhvervslivet, gang på gang bliver værdsat og medvirker til arbejdspladser (ikke mindre end 70 virksomheder, nationale som internationale, gik sammen om at forsvare gruppeeksamen- og dermed uddannelserne - da videnskabsministeren tog fejl af kvalitet og kontrol!). Vi har et universitet, som samtidigt med spændende forskning og nyskabelser indenfor uddannelser hele tiden har dels et globalt perspektiv og dels samfundsperspektivet med: Hvordan kan universitetet fremme udviklingen i Nordjylland? Evt. i andre egne? Helt aktuelt har vi inden for sundhedsvæsenet i Nordjylland en dybt alvorlig lægemangel, som om 3 år betyder, at vi mangler 100 praktiserende læger, foruden yngre læger og speciallæger på sygehusene. Enkelte kommuner kan risikere at stå helt uden lægedækning, og flere sygehusafdelinger (heriblandt akutte modtagelser) vil være i fare for at lukke på grund af lægemangel. Det er veldokumenteret, at læger fortrinsvist slår sig ned i nærheden af, hvor de er uddannet og har stiftet familie og netværker. Universitetet vil med en fuld lægeuddannelse forholdsvist hurtigt kunne uddanne læger til at afhjælpe manglen, såmænd også i andre egne, hvor lægemangelen er stor. Samtidigt vil en ny lægeuddannelse have mulighed for at udvikle metoder, som kunne være værdifulde også for andre universiteter, og medvirke til samarbejde med disse! Det er vanskeligt at få øje på en eneste reel begrundelse for at modarbejde lægeuddannelsen, forudsat akkrediteringsrådet finder kvaliteten i orden. Alternativet har i flere år været, at Nordjylland køber læger fra andre lande, hvor der kunne være hårdt brug for dem! Moralsk ansvarligt? Og så et ord med på vejen til dem, for hvem regionens udvikling ligger på sinde: Enhver som kan læse dansk og engelsk kan pløje sig igennem bunkerne af papir, som omhandler lægeuddannelse på Aalborg Universitet, og selv finde frem til sandheden om lægeuddannelse! Som svar på Hans Gregersens åbne invitation (10.5.): Det vil da være rigtig hyggeligt at mødes på Aalborg Sygehus – hvor jeg har gennemgået størstedelen af min speciallægeuddannelse – til en konstruktiv dialog om Nordjydernes sundhed og regionens udviklingsmuligheder, bl.a. med AAU som drivkraft, styrket af en ny lægeuddannelse. Samtidigt kunne vi jo så få præciseret, hvilke personlige og faglige kvalifikationer, en god læge nødvendigvis bør have. Det er ikke uvæsentligt for nordjyderne!