Hvor er dokumentation for terapi-resultater?

UNGDOMSCENTER:Ang. Ungdomscentret/behandling: I mit debatindlæg 21.1., "Hvad med at skabe meningsfyldt arbejde?" (til unge), er følgende unøjagtigt gengivet: Transpersonel er blevet til transpersoneret psykologi; intuitiv kaldes inturitiv; hvordan seksualiten forædles er blevet til, hvordan den forældes og at meningsfyldt arbejde kunne være et delmål er forkortet ned til at være et mål. Men der er tale om et delmål, da arbejdstilbud fordrer en hvis tilvænning, helbred etc. som først må tilvejebringes. I øvrigt synes det at være avisens intention at formidle det budskab, at individuel psykoterapi kræver videnskabelig uddannelse. Man kan angiveligt fremvise eksempler på, at peroner er blevet indlagt på psykiatrisk sygehus (andre steder i landet) efter samtale med en af de såkaldte følelses forløsende privat uddannede terapeuter. Men det siger jo ikke noget om, hvor mange mennesker, der er blevet hjulpet af terapeuter på det private marked og derved har sparet det offentlige for mange penge. Der har været flere indlæg, der sætter deres lid til at sundheds- og socialministrene vil lovgive på området. Det forekommer at blive en vanskelig opgave, da man mig bekendt ikke entydigt kan sige noget om, med hvilke terapier man opnår de bedste behandlingsresultater. Interessant kunne det da ellers være, om befolkningen kunne vælge mellem f.eks. 10 timer gestaltanalyse og 100 timers freudiansk analyse, som man desværre måtte skære ned til 10 timers analanalyse("lær at give slip, frue") på grund af amtets økonomi. Der savnes i debatten fuldstændig en redegørelse og dokumentation for, hvad man i Nordjylland generalt opnår via individuel terapi. I virkeligheden foregår det, man kalder behandling i offentlig regi, næsten altid i et team-arbejde med mange faggrupper. På et sygehus med fokus på det normale/unormale - hvor hver faggruppe bidrager med viden/erfaring fra det sociale område, medicin/psykiatri, psykologi, sygepleje - d.v.s. man søger at bringe personen tilbage til det normale. På sociale behandlingssteder, som eksempelvis Ungdomscentret, er focus det normale/udviklingsbehov med større vægt på terapeutisk pædagogisk orienterede læreprocesser - d.v.s. man søger at bringe normale unge, som er i en særlig situation, ud over denne situation og videre i livet.