Hvor er etikken?

Det forekommer mig ikke konsekvent, at Danmark i EU er gået ind for et (fuldt berettiget) forbud mod tobaksreklamer, hvorefter vi liberaliserer yderligere for alkoholreklamer. Alkohol er den absolutte forudsætning for vort lands største og dyreste socialmedicinske problem: alkoholisme. Jeg vil derfor opfordre Etisk Råds ny formand, Ole Hartling til at tage spørgsmålet om det etiske i alkoholreklamer op. Henning Sørensen landsformand for Danmarks Afholdsforening, Irisvej 17, Grenå