Hospitaler

Hvor er Farsø Sygehus henne?

Aars Byråd kritiserer, at det lokale sygehus ikke omtales i ny regionplan

AARS:- Hvor er Farsø Sygehus henne i regionplan-sammenhæng? Spørgsmålet rejstes på Aars Byråds maj-møde, hvor der var fremlagt et udkast til et såkaldt hørings-svar til amtets regionplan. Et udkast som byrådet var enig om at godkende - og som påpeger problematikken omkring Farsø Sygehus' manglende tilstedeværelse i planteksten. Her hedder det, at "lokalisering af ny sygehuskapacitet knyttes til Aalborg og de regionale hovedbyer Hjørring, Frederikshavn og Hobro". Derfor skriver Aars Byråd nu i sit høringssvar til amtet, at man er "meget forundret over, at Farsø Sygehus ikke er nævnt i den sammenhæng, idet fakta er, at der ligger et godt og velfungerende sygehus i Farsø. Aars Byråd skal derfor kraftigt opfordre til, at sygehuset medtages i regionplanen og dens planer for fremtiden". Farsø Sygehus' manglende "position" i amtets regionplan-forslag faldt bl. a. Martin Glerup (S) og Jan Dyregaard (V) for brystet, mens borgmester Knud Kristensen (K) pegede på, at det måske skyldes, at Farsø Sygehus er en del af "Sygehus Himmerland" sammen med Hobro Sygehus. Ellers var der generel tilfredshed i byrådet med regionplan-forslaget - ikke mindst at Aars tildeles en position som "hovedby" - sammen med Hobro som de eneste to i Himmerland. Udover sygehus-problematikken peger Aars Byråd dog i sit høringssvar også på et par andre punkter, hvor det gerne ser planteksten "justeret". Det gælder bl. a. formuleringen i planforslaget: "Vesthimmerlands væsentligste bidrag til regionen er dens evne til at være selvbærende med handel og erhverv". - Byrådet kunne godt have ønsket sig, at Vesthimmerland i beskrivelsen får en karakter som medspiller i Nordjylland i stedet for kun at få rollen som en egn, som kan "passe sig selv", hedder i høringssvaret.