EMNER

Hvor er fornuften?

Det er tilsyneladende umuligt at bevare sin sunde fornuft, når talen handler om Israel. Den israelske lobby i Nordjylland tåler overhovedet ingen kritik af Israel, uden at den svarer igen med de værste beskyldninger.

Topmålet af idiotisk Israel-lobbyisme er dog Niels Jørgen Sørensens ”Synspunkt” (23.1.). I værste stil slutter bemeldte Sørensen med at karakterisere Mogens Lykketoft og Holger Graversen som ”antisemitter”. Følgende står ifølge Israel-lobbyen hævet over diskussion: 1. Da Israel er et demokrati, kan Israel ikke træffe forkerte beslutninger. Overvej lige rækkevidden af denne påstand! 2. Da Israel er den truede part og konstant lever under en ny Holocaust-skygge, er Israel i sin gode ret til at benytte alle til rådighed stående midler til at beskytte sig selv, grænser og land, sådan som man selv definerer dette. Er præmissen korrekt? Og er konsekvensen i overensstemmelse med Genève-konventionen for krigsførelse? 3. Da Israel er den vestlige verdens forpost i det muslimske Mellemøsten, er Israel principielt hævet over kritik. 4. Da den vestlige verden står i en uendelig skyldplaget samvittighedsgæld til Israel på grund af nazismens forbrydelser og Vestens kroniske blindhed, kan Vesten ikke gøre krav gældende over for Israel. Ikke en gang FN’s resolutioner behøver at have gyldighed for Israel, fordi der gælder en eksistentiel undtagelseslov for Israel. Jeg mener: gør Israel-lobbyen virkelig Israel en tjeneste ved en så grænseløs undtagelseslovgivning for Israel? Hvor énøjet kan man tillade sig at være? Omvendt: Hamas er en ulykke for palæstinenserne! Der er intet håb for en bedre fremtid knyttet til Hamas; og der hviler et stort ansvar på de arabiske lande for at støtte de moderate, forhandlingsorienterede dele af Fatah-bevægelsen. Den krig, Israel har ført mod Gaza med omfattende civile tab til følge, har dog kun en virkning: en styrkelse af Hamas! Hvor klogt er det? Og hvor klogt er det i det hele taget at lade en millionstor befolkning leve i et fængsel og på et ydmygende eksistensminimum? Der skal ikke megen klogskab til at besvare det spørgsmål. Men ifølge Israel-lobbyen er det forbudt at stille spørgsmål ved Israels behandling af palæstinenserne. Man ønsker at indføre tankeforbud. Tænk en gang hvor idiotisk.