EMNER

Hvor er frihed?

Kristelig Fagforening har i længere tid henvist til Udredningsrapport nr. 7: Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab. Udgivet af Institut for Menneskerettigheder, 2009 (IMR), som et bevis på at deres medlemmer mobbes.

Går man ind på nettet og søger på baggrunden for nævnte rapport, kan man se, at udredningen er udarbejdet af advokat og ph.d. Pia Justesen, fra Justadvice, som er konsulent for IMR; desuden har der været tilknyttet en styregruppe på syv medlemmer, heraf er 1. Chefjurist i Cepos (borgerlig tænketank) 2. Næste medlem er politisk konsulent i Kristelig Fagforening 3. Tredje person juridisk chef og advokat for Frie Funktionærer. Dernæst følger fire personer, som mig bekendt ingen kompetence har inden for arbejdsmarkedsforskning. Resultatet af denne udredning er, at der findes personer, f.eks. 18 procent af de adspurgte, offentligt ansatte, medlemmer af Kristelig Fagbevægelse, som melder, at de føler de har oplevet fagforeningsdiskrimination. Hvorefter Instituttet har følgende anbefaling: Foreningsfriheden udvides, således at den gælder løbende ansættelse. Lov om forskelsbehandling ændres... der etableres systemer på det offentlige arbejdsmarked, som sikrer en efterlevelse af ligheds- og saglighedsgrundsætningerne, når det offentlige agerer som arbejdsgiver. Ja, her har vi virkelig at gøre med et institut, som kan skabe advokat-arbejdspladser. Tænk sig at få sådan en krabat som flygtningeadvokat, så kan sagen holdes i kog i ti år. Jeg har ikke læst hele bestillingsarbejdet. Nuvel, ved jorden at blive, det tjener os bedst. Kender Aalborg Kommune problematikken? I så fald må de kunne løses inden for de rammer, man har. Dernæst bør man arbejde med begreberne. Man bør nedtone det "frie", når man taler fagforeninger, alt peger i dag på, at de "frie" formænd har værdifællesskab med den nuværende borgerlige blok, hvad mener medlemmerne? Til sidst: Særlig aggressiv virker Kristelig Fagforening, det forstår jeg godt; det er jo ikke nogen fagforening; og det kristne grundlag, der annonceres, virker påklistret, men personalet er sikkert søde og rare i A-kassen.