Turisme

Hvor er Han Herreds turisme på vej hen?

FJERRITSLEV:Det er tid for debat om turismen, både lokalt i Fjerritslev Kommune og i Nordjyllands Amt. Amtet har udsendt et debatoplæg om turismens fremtid til høring indtil 20. januar, og i morgen aften skal kommunalbestyrelsen i Fjerritslev diskutere et kommunalt indspark i debatten. Teknisk forvaltning har lavet et udkast med ideer og kommentarer til oplægget. En af de nye ideer er at udbygge nettet af cykelstier med en forgrening af rute 55, som går ad den gamle banelinie, fra Husby over Skerping og Gøttrup til Vejlernes besøgscenter på Bygholmdæmningen. Ideen kommer ikke fra forvaltningen selv, men fra en række beboere i Gøttrup og Skerping, der forestiller sig en naturrute med 22 oplevelser, blandt andet Husby Hole, udstillinger, besøgslandbrug, fiskepark og fortidsminder. Desuden foreslår kommunen at der etableres et net af ridestier, fordi der er stor interesse for ridning i naturen, og fordi man på den måde kan undgå at der rides på steder, der ikke egner sig til det. Forvaltningens udspil går også på at samarbejde med Nordjyllands Amt om at sikre de grønne kiler, markveje og adgange til Limfjorden og til vandløb, for eksempel i tilknytning til cykel- og rideruter. Kvalitetsløft og mulighed for udvidelse af allerede eksisterende turistattraktioner, hoteller og campingpladser står også på ønskesedlen, og så ser man gerne mulighed for at etablere overnatningsmuligheder ved eksisterende attrraktioner, som for eksempel Gøttrup Fiskepark. - Overordnet er Fjerritslev Kommune begunstiget af store fredede og beskyttede naturområder, og her hjælpes borgere og turister godt på vej af afmærkede ruter i statsskovene, Spor i landskabet, naturcenterets arrangementer og lokale motions- og naturfredningsforeningers arrangementer, lyder det i oplægget.