Hvor er handlekraften blevet af?

FORSVARForsvarsminister Svend Aage Jensby (V) er ikke kun politisk chef, men også øverste forvaltningschef i Forsvarsministeriet, og burde derfor for længst have meldt klart ud om en bevarelse af de statslige arbejdspladser på Flådestation Frederikshavn, Flyvestation Aalborg og Hærens Materielkommando i Hjørring. En ny struktur af forsvaret fra et mobiliseringsforsvar til en international styrke vil i sig selv aldrig kunne begrunde en nedlæggelse af arbejdspladser i Nordjylland. Forsvarskommandoen har valgt at føre landets forsvarspolitik og at lade forsvarsministeren administrere denne politik. Havde Svend Aage Jensby været "karl for sin hat", havde han for længst truffet en politisk beslutning om, at forsvarets arbejdspladser i Nordjylland bevares, og der ville ikke have været nogen, der hverken sagligt eller politisk ville kunne sætte en finger på en sådan beslutning. Den omstændighed at forsvaret omlægges fra et mobiliseringsforsvar til en international styrke vil give ministeren frie hænder til at placere de forskellige militære enheder hvor som helst i landet, han måtte ønske det. Der vil derfor heller ikke være en legitim begrundelse for at flytte arbejdspladser væk fra Nordjylland. Svend Aage Jensby er på et hastigt tilbagetog, når han senest har fortolket sin egen tidligere udtalelse om, at "Alt tyder på, at antallet af arbejdspladser i Nordjylland er status quo efter forsvarsforliget", ved at lægge klart tryk på "tyder på". Samtidig har han forsøgt at legitimere sit tilbagetog med noget, der skal ligne en saglig begrundelse ved at udtale, at der kun tages hensyn til Nordjylland, hvis det er "rationelt, militært og økonomisk forstandigt". En sådan udtalelse er ikke andet end facadelegitimation opfundet af Forsvarskommandoen til lejligheden. Som minister og øverste forvaltningschef bør Svend Aage Jensby træffe en politisk beslutning om bevarelse af de statslige arbejdspladser i Nordjylland, og efterfølgende lade Forsvarskommandoen udarbejde en saglig begrundelse for dette valg. Hvorfor er det svært for en del af regeringens ministre at træffe politiske beslutninger, der fører regeringens politik ud i livet. På eksempelvis uddannelsesområdet har gymnasiereformen vist, at ministeren har ladet embedsmændene føre en politik, der er lodret i strid med regeringens krav om styrket faglighed.