EMNER

Hvor er hensyn til barn blevet af?

Der bliver ofte talt om barnets tarv. Men sag efter sag viser, at der som oftest bliver taget hensyn til de såkaldt voksne. Også i den ulyksalige sag om den 13-årige pige fra Farsø, som ikke har ønsket at genoptage samkvem med sin incestdømte fader.

Oprindeligt har Farsø Kommune ellers med stort omhu søgt at rive den 13-årige ud af kendte rammer - igen - for at tvinge hende til samkvem. Og undervejs i et noget forkludret forløb er det lykkedes formanden for børne- og ungeudvalget at så tvivl om, hvorvidt dommen om faderen nu også var retfærdig. Dermed lægges op til at lade tvivlen komme faderen til gode. Hvorfor ikke lade tvivlen komme den pr. definition svageste part, pigen, til gode?