EMNER

Hvor er investorerne til boliger iSerritslev?

ÆLDREBOLIGER:Med baggrund i artiklen i NORDJYSKE 29. januar vedrørende boligprojektet i Serritslev, hvor borgerforeningens formand, Lise Nielsen, udtaler, at hun er ked af, at boligerne ikke kommer, da projektet er stødt i problemer, skylder arbejdsgruppen borgerne en forklaring. At Fredensbo Boligforening ikke vil bygge uden kommunal anvisning/garanti for huslejen i projektet, har man vidst siden 22. september 2005, da det fremgik af en pressemeddelelse i NORDJYSKE fra boligforeningen at det var en klar betingelse. Det var efter at social- og sundhedsudvalget ved et møde 16. september 2005 havde besluttet kun at give anvisningsret til to boliger. Det skete efter at udvalget i en pressemeddelelse i NORDJYSKE allerede 25. juni 2005 efterlyste et dokumenteret behov for boligprojektet i Serritslev. At kommunen ikke vil give anvisningsret/garanti for husleje til boliger i oplandet, kan ikke komme bag på arbejdsgruppen, da Birgitte Josefsen er med i gruppen. Det var netop mens Birgitte Josefsen var formand for social- og sundhedsudvalget i en pressemeddelelse i NORDJYSKE allerede 20. marts 2004 meldte ud under overskriften "Ældre foretrækker boliger i byen" - (Brønderslev by, red.). "Kommunen opgiver visitationsretten til en række boliger." Birgitte Josefsen begrunder det med, at tendensen er, at mange ældre ønsker at flytte ind til byen. Derfor tror jeg, mange blev glade i Serritslev, da det fremgik af NORDJYSKE 11. november 2005 i en udtalelse fra to lokale håndværkere, smedemester Jens Andersen og murermester Ole Ulrich, at nu skulle der bygges boliger i Serritslev. Man ville danne et selskab, og som det allervigtigste fremgik det også af artiklen, at der var fundet lokale investorer til at gå ind i projektet, som skulle omfatte otte boliger, opstart foråret 2006, klar til indflytning sidst på året i 2006. Hvad er det reelle problem ved projektet? Kan økonomien ikke hænge sammen? Har investorerne trukket sig? Har der måske aldrig været nogen? Eller var artiklen 11. november 2005 alene et bidrag til Birgitte Josefsens valgkamp?