EMNER

Hvor er kommentarerne til skandale?

VK-REGERING:Jeg er ikke økonom.men det til trods undrer det mig, ja sikkert også mange andre, at Regeringen med støtte fra DF nylig har afsluttet forhandlinger om den nye finanslov, øjensynligt uden at være vidende om, at man havde et anseeligt beløb på 23. milliarder (23.000.000.000) kr. mere at gøre godt med, svarende til 4000 kr. pr. indbygger inkl. spædbørn, hvilket for enhver må virke aldeles mærkværdigt/overraskende. Derfor virker det da også undrende, at hverken store dele af pressen (undtaget Ekstra Bladet) eller opposition har kommenteret eller analyseret fejlen nævneværdig meget. Måske synes de, at skatteministerens/finansministerens "kommende" forklaringer må være god nok, de skal sikkert nok finde nogen, eller også ender det med de blot finder deres gammelkendte slogan frem og siger "skræmmekampagne". Jeg husker ellers - at man her i denne avis - NORDJYSKE Stiftstidende, for nogle måneder siden havde en artikel vedrørende okale boligorganisationers måde at budgettere på - til trods for både rigtige, fornuftige og gode forklaringer om opståede små forekommende overskud i enkelte boligafdelinger - forsøgte avisen efter min bedste overbevisning at manipulere med disse forklaringer, hvorfor det for offentligheden kom til at fremstå, at boligorganisationerne bevidst budgetterede med beboernes penge på en utilstedelig og upålidelige måde, han skrev artiklen trods bedre viden, idet han undlod at nævne årsag og grund til de forekommende overskud! Hvad næsten værre var for store dele af byens boligorganisationer, blev avisen også i denne sag bakket op af rådmand Henrik Thomsen, som øjensynligt var kommet på kant med boligorganisationerne i forbindelse med håndteringen af den såkaldte "Limfjordssag", her var der ellers en mulighed for at bakke os positivt op.