EMNER

Hvor er kritisk journalistik blevet af?

KRIGSFANGE:Medierne har i de seneste dage været meget optaget af, at en algierer, som har opnået dansk statsborgerskab, er blevet løsladt fra amerikansk fangenskab. Interessen skyldes angiveligt, at manden ikke er dømt for noget i USA og heller ikke vil blive tiltalt i Danmark, men det er faktisk ikke så mærkeligt. Manden er nemlig krigsfange, og man behøver ikke at have gjort sig skyldig i noget kriminelt for at blive krigsfange. Det er fuldt tilstrækkeligt, at man tilhører fjendens væbnede styrker, og det har USA altså skønnet, at manden gør. Det er så mere mærkeligt, at vi her i Danmark slipper ham løs uden at rejse tiltale for landsforræderi, men det skyldes formentlig, at der skal flere beviser til at dømme en landsforræder end til at arrestere et medlem af fjendens styrker. Derimod kan man måske undre sig over, at manden er blevet nægtet de rettigheder, som gælder for andre krigsfanger. Men det skyldes, at USA ikke mener, at Al-Queda er omfattet af de normale krigsfangekonventioner, fordi der ikke er tale om en krigsførende stat eller noget, der bare ligner en stat. Det kan man så være enig eller uenig i, men det er sådan set lige meget, så længe der ikke findes nogen international domstol, der kan tage stilling til spørgsmålet. Til gengæld ser det nu ud til, at USA's højesteret vil behandle spørgsmålet, og det kan måske føre til en afklaring. Derimod er der et helt tredje spørgsmål, som medierne slet ikke har behandlet, selv om det måske er nok så vigtigt set fra en dansk synsvinkel. Det er, hvilken garanti vi har for, at manden er dansk statsborger. Så vidt jeg har forstået, findes der ikke nogen som anden dokumentation for mandens identitet, end at han er i besiddelse af et dansk pas. Der kan jo for så vidt være tale om en person, der har overtaget den danske statsborgers identitet, efter at denne er blevet lokket i baghold og myrdet. Jeg vil derfor opfordre avisen til at undersøge dette spørgsmål nærmere, lige som jeg i øvrigt vil opfordre avisen til at interviewe manden, så vi kan finde ud af, hvad det egentlig er for en "landsmand", vores udenrigsminister har slæbt hjem fra USA.