Hvor er kunder?

Pensionsselskabet Danica, der ejes af Danske Bank, garanterede indtil 1. juli 1994 en årlig forrentning på 4,5 pct. efter skat på de pensionsforsikringer der blev oprettet inden denne dato.

Efter 1. juli blev garantirenten nedsat til 2,5 pct. p.a. efter skat. Efterfølgende er pensionsselskaberne ved domstolene kommet igennem med, at garantirenten ikke nødvendigvis skal udgøre min. 4,5 pct. pr. år/årligt/i hvert enkelt år, men at det er tilstrækkeligt, at garantirenten gennemsnitligt har udgjort 4,5 pct. efter skat i hele opsparingsperioden. Da opsparingsperioden nemt kan udgøre helt op til 45 år, er det helt umuligt for pensionsopsparerne selv at kontrollere, om den lovede garantirente er overholdt, når pensionen skal udbetales til sin tid. Sandheden er imidlertid, at f.eks. Danica op til datoen den 1. juli 1994 som led i en storstilet tegningskampagne stillede kunderne en garantirente på min. 4,5 pct. pro anno/årligt/pr. år/i hvert enkelt år i udsigt. Garantirenten blev af selskabets assurandører lovet kunderne skriftligt i et særskilt garantibrev og/eller en såkaldt aktuarerklæring med underskrift af selskabets daværende ansvarshavende aktuarer Chr. Richter Friis og Henrik Ramlau-Hansen. Da Danica fra og med 2009 har nedsat kontorenten til sølle 1,5 pct., dvs. langt under den garanterede minimumsrente på 4,5 pct. p.a., er det uhyre vigtigt for selskabets hundredtusinder af pensionsopsparere (Danica er landets største pensionsselskab) at få disse papirer på bordet nu. Altså: Er du i besiddelse af det ene eller begge papirer fra juni 1994, opfordres du hermed til at sende mig en kopi hurtigst muligt, således at sagen kan blive taget op over for myndighederne og domstolene igen. Kunder i Danica med interesse i sagen er også velkommen til at kontakte mig. På forhånd tak.