Socialforsorg

Hvor er løfter til ældre blevet af?

VK-POLITIK:Regeringen har ikke leveret sine valgløfter om en bedre ældrepleje. Dugfriske fakta fra Danmarks Statistik viser, at det tværtimod går den gale vej. For første gang i en årrække får ældre nu mindre hjælp. Tildelingen af hjemmehjælptimer faldt markant i 2003 - på trods af at der er flere ældre med behov for omsorg og pleje. Hvor er regeringens såkaldte ældrepakke og -løft på 500 mio. kr. blevet af? Det spørgsmål må de ældre stille sig. En stor del af de 500 mio. kr. er gået op i røg – i bureaukrati og papirnusseri. Det Kommunale Kartel har beregnet, at det har kostet 29.000 kr. pr. bruger af private tilbud at indføre regeringens frie valg. Det skyldes at meget få ældre vælger det private tilbud. Regeringens prioritering af indsatsen i ældreplejen har med andre ord slået fejl. Regeringen har ikke givet kommunerne mulighed for at matche et udtalt behov for mere omsorg og for at det – især ved personlig pleje - er den samme plejer der kommer fra gang til gang. Regeringen har - i stedet for at give kommunerne mulighed for at udvikle kvaliteten i deres service for de ældre- sat udviklingen af systemer og principrytteriet om privatisering i fokus. Socialdemokraterne vil arbejde for, at der bliver bedre tid til omsorg i hjemmeplejen. Hjemmeplejen bør også have et socialt sigte og forebygge ensomhed hos den enkelte. Vi vil arbejde for mere fleksibilitet og indflydelse i hjemmeplejen for den enkelte ældre. Brugeren af hjemmehjælp skal ikke opleve, at deres hjem er en slags banegård med et utal af forskelligt personale. Det skyldes bl.a. at hjemmeplejen har alt for store problemer med sygefravær, nedslidning og arbejdsskader, som i meget høj grad kan ses som udtryk for manglende trivsel. Derfor vil vi også se på forbedringer af arbejdsmiljøet og fastholdelsen af plejepersonalet. Socialdemokraterne vil foreslå, at det er disse temaer, der bliver omdrejningspunktet for udviklingen af ældreplejen de kommende år. Der skal være bedre tid i ældreplejen.