Hospitaler

Hvor er logikken?

FARSØ SYGEHUS: Hvad er ret, og hvad er vrang i spørgsmålet om flytning af køkkenet fra Farsø Sygehus til Hobro Sygehus? Jeg forstår til fulde frustrationerover, at ledelsen i Sygehus Himmerland kan tage så meget fejl i sine vurderinger af, hvad der er mest økonomisk og mest fordelagtigt. Når en ledelse åbenlyst tilsidesætter normale ledelsesprincipper, så får man modstand. I denne sag har ledelsen tilsidesat ledelsesprincipper i en sådan grad, at protester må anses for rimelige og forudsigelige. Fakta er, at der er lige langt fra Farsø til Hobro som fra Hobro til Farsø. Hensigtsmæssigheden af at samle køkkenfaciliteterne i Farsø eller i Hobro er således ganske uafhængigt af befolkningstæthed og andre parametre, som man tidligere har taget i anvendelse i forsøget på at prioritere det ene sygehus frem for det andet. Logistisk er køkkenet i Farø det mest hensigtsmæssige. Det er også det største rent arealmæssigt, når man medregner de birum, som hører til køkkenfaciliteterne. Vedligeholdelsesstanden er langt bedre i Farsø. Kølerumsfaciliteterne i Hobro er gamle opmurede, og energimæssigt er de langt bagud for kølerumsfaciliteterne i Farsø. Gulvene i køkkenet i Hobro er ”skrukke” og nedslidte. Fliserne ligger løse, og der trænger vand ned under fliserne, så det ”skvulper”, når man går på dem. Hele molevitten skal op, og der skal lægges nyt gulv. I Farsø er gulvene up to date. I Farsø har man en to år gammel tunnelopvasker, som var meget dyr i anskaffelse. Men den er effektiv. Man kører det hele ind i maskinen på én gang, og al opvask for hele sygehuset vaskes op i køkkenet i Farsø. I Hobro vasker man op i centralkøkkenet og i små afdelingskøkkener. Hvor rationelt er det, må man spørge. Energimæssigt er køkkenet i Hobro langt dyrere at drive, end køkkenet i Farsø. Her skal specielt henses til de langt bedre kølerumsfaciliteter og tunnelopvask i stedet for decentral opvask i afdelingskøkkener. Hvor er logikken? Hvis en ledelse vil have opbakning, så må de beslutninger, der træffes, kunne forklares ud fra anerkendte ledelsesmæssige principper. Det er der ikke tale om her. Derfor får ledelsen kvalificeret modstand, som ikke kan tilbagevises.