Aalborg

Hvor er logikken?

MADORDNINGER:I foråret 2005 blev det muligt for kommunerne at tillade daginstitutionerne at oprette madordninger, samt at give mulighed for, at ordningerne kan finansieres af en særskilt forældrebetaling. I den forbindelse har Aalborg Kommune valgt at lægge et loft på forældrebetalingen. Dette er sat til 400 kr. pr. måned. Grundlæggende mener vi, at idéen om madordninger i institutionerne er fortrinlig. Vi ser mange gode og givtige forhold i madordningerne, men når det er sagt, må vi også sige, at rammerne for madordninger i institutionerne er uholdbare. Dette begrunder vi med: At pengene fra forældrebetalingen ikke rækker til ansættelse af personale med tilstrækkelig køkkenfaglig baggrund. Denne er nødvendig for at køkkenpersonalet kan honorere kravet i bekendtgørelsen om uddannelse i levnedsmiddelhygiejne samt for at kunne sammensætte måltiderne således, at de ernæringsmæssigt passer til børn i 3-6 års alderen. Herudover er det nødvendigt at kunne tilkalde vikarer i forbindelse med ferier, fridage og sygdom. Når udgifter til køkkenpersonalet er betalt, vil der ikke være mange midler tilbage til indkøb af "de rigtige" råvarer. At der ikke følger penge med til ombygning af institutionernes køkkener, sådan at de kan opfylde den danske fødevarelovgivnings krav hertil. Ej heller er der sat penge af til den enkelte institutions projekteringsudgifter i forbindelse med etablering af en madordning. At mindre bemidlede forældre vil få svært ved at betale 400 kr. pr. barn/måned. Ordningen er nemlig konstrueret således, at forældrene ikke har mulighed for at søge maden betalt i forbindelse med ansøgning om friplads. Så kære politikere:Fastsæt ordentlige og realistiske rammer for institutionerne at arbejde under, så madordninger bliver en reel mulighed i stedet for at være en utopi. Det kan for eksempel gøres ved: At ordningen bliver obligatorisk, således at prisen for kost i daginstitutioner er inkluderet i prisen for institutionspladsen. Dette giver blandt andet mulighed for en reel fripladssøgning. At tilføre ressourcer til institutionerne, sådan at det bliver muligt for den enkelte daginstitution at bygge køkkenet om, så det lever op til den danske fødevarelovgivnings krav. At tilføre ressourcer, så det bliver muligt for den enkelte daginstitution at ansætte kostfagligt personale, således at børnene sikres det bedste måltid - det sundeste, det mest smagfulde og det smukkeste. Se ikke dette som endnu en udgift, men som en investering i fremtiden. (forkortet af red.)